Vernietiging regeling terugdraaiende elektriciteitsteller door Grondwettelijk Hof

Iedereen heeft waarschijnlijk reeds opgevangen dat het Grondwettelijk Hof de Vlaamse regeling vernietigd heeft waarbij prosumenten het recht hadden
om gedurende 15 jaar gegarandeerd de terugdraaiende elektriciteitsteller te mogen gebruiken.
Hierdoor verdwijnt het systeem van de terugdraaiende teller voor de prosumenten die over een digitale meter beschikken.
De Vlaamse regering heeft daarop beslist dat er een compensatie komt voor de getroffen zonnepaneeleigenaars.
Voorlopig wijzigt er dus niks indien u nog over een analoge teller beschikt.
Meer info over de materie kunt u terugvinden via deze link:  https://www.fluvius.be/nl/compensatieregeling-voor-eigenaars-zonnepanelen

 

 

Update Vlaamse subsidies

Bij deze een update over de huidige Vlaamse subsidies, waarvan enkele in kader van de ondersteuning voor ondernemers die lijden onder de corona-maatregelen.

 

 • Vlaams Beschermingsmechanisme 3

Deze premie is voor ondernemingen die verplicht gesloten zijn OF een omzetdaling van minstens 60% kunnen aantonen over de periode 16/11 – 31/12.

Aangezien het een vervolg is op het nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme, kunnen deze premies gecombineerd worden.

 • Voor wie:
  • Ondernemingen met een omzetverlies van minstens 60% over de periode 16/11 – 31/12 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar
  • Dit betreft een maatregel voor zelfstandigen in hoofdberoep of zelfstandigen in bijberoep die minstens de sociale bijdragen betalen, gelijkwaardig aan een zelfstandige in hoofdberoep
   Indien je actief bent als zelfstandige in bijberoep, kom je ook in aanmerking voor een halve premie indien je netto belastbaar zelfstandig beroepsinkomen van 2019 tussen de € 6.996,89 en € 13.993,78 lag en je minder dan 80% als loontrekkende tewerkgesteld was.
   Vennootschappen moeten niet voldoen aan de voorwaarde omtrent de sociale bijdragen. Ook vzw’s komen in aanmerking, mits er minstens 1 voltijdse werknemer is ingeschreven.
  • Verplicht gesloten sectoren moeten geen omzetverlies aantonen. Hier vind je een lijst van de gesloten sectoren.
  • De onderneming voldoet aan de voorwaarden voor de eerste compensatiepremie, of de hinderpremie (Je moet deze premie niet hebben aangevraagd of ontvangen).
  • Het omzetverlies kan u aantonen via dagontvangsten, geleverde prestaties of tijdsregistratie. Starters tonen het omzetverlies aan op basis van een financieel plan.

 

 • Bedrag:

De steun bedraagt 10% van de omzet, excl. btw in de referentieperiode of een andere gelijkaardige periode. Voor zelfstandigen in bijberoep met een eenmanszaak bedraagt de premie 5%.

 • Maximale steun:
  • € 11.250 voor ondernemingen met < 9 werknemers
  • € 22.500 voor ondernemingen met  10 – 49 werknemers
  • € 60.000 voor ondernemingen met > 50 werknemers
 • Minimale steun: € 1.000

 

* Min. en max. steunbedrag voor gesloten sectoren is afhankelijk van het aantal verplicht gesloten kalenderdagen.

 

 • Aanvraag:
  • Deze premie kan u aanvragen via de website van Vlaio.
  • Deadline = 15 februari 2021

 

 

 • Globalisatiepremie

De globalisatiepremie is een steunmaatregel voor ondernemingen die in de laatste 3 kwartalen van 2020, afhankelijk van de omvang van de onderneming,

minstens 70 of 90% omzetverlies hebben geleden.

Voorwaarde:

Ondernemingen die in de laatste drie kwartalen van 2020, dus van 1 april tot 31 december 2020, een omzetverlies van minstens 70 of 90% hadden, kunnen rekenen op een steunpercentage van 10% van de omzet in dezelfde periode in 2019.

Bedrag:

De steun bedraagt 10% van de omzet in dezelfde periode in 2019.

Van dat totale bedrag zullen de al uitbetaalde premies (coronahinderpremie, coronacompensatiepremie en/of ondersteuningspremie en Vlaams Beschermingsmechanisme) afgetrokken worden.
Het steunbedrag mag voor kleine ondernemingen niet meer dan 90% van de vaste kosten zijn, voor middelgrote en grote ondernemingen mag het steunbedrag niet meer dan 70% van de vaste kosten zijn.

 

Werknemers 70% omzetverlies 90% omzetverlies

 

5-19 30.000 euro 50.000 euro
20-49 100.000 euro 250.000 euro
50-199 500.000 euro 1.000.000 euro
200 en meer 1.000.000 euro 2.000.000

 

*Ondernemingen met een omzet van meer dan 25 miljoen euro (exclusief btw) en met minstens 20 werknemers worden gelijkgesteld met de categorie van 200 werknemers en meer.

 

Deadline= nog niet bepaald ( kan nog niet worden aangevraagd )

 

 

 • KMO-Groeisubsidie

De KMO-groeisubsidie is een subsidie waarmee ondernemingen advies kunnen inkopen of extra personeel aanwerven om een nieuwe strategie uit te rollen.

Ook ondernemers die nieuwe markten verkennen of nieuwe producten lanceren, kunnen beroep doen op deze subsidie.

Op 1 januari werd de KMO-Groeisubsidie drastisch hervormd. Het indiensysteem wijzigt naar drie thematische oproepen per jaar.

De focus zal vooral op digitalisering en duurzaamheid liggen. Bovendien worden enkel de beste dossiers gesteund.
Met dit Vlaams relanceplan wil de overheid een duidelijk signaal geven en enkel ondernemingen subsidiëren die een sprong maken naar de economie van de toekomst.

 

Oproep 1:

Indienperiode: 1 maart tot en met 30 april 2021

Thema’s: internationalisering, digitalisering

Oproep 2:

Indienperiode: 1 juli tot en met 31 augustus 2021

Thema’s: internationalisering, digitalisering, duurzaam en circulair ondernemen

Oproep 3:

Indienperiode: 1 november tot 31 december 2021

Thema’s: internationalisering, digitalisering, duurzaam en circulair ondernemen, innovatie

 

 • Lancering starterscontracten ‘Aalst’

Net zoals in Gent lanceerde men in de stad Aalst de starterscontracten. Met dit initiatief wil men een aantrekkelijk startersklimaat scheppen en ondersteunen.

60% terugbetaling kosten voor:

 • professioneel advies en begeleiding
 • inschrijvingsgelden voor cursussen en opleidingen
 • investeringen

Premie = maximum 3.500 euro (hoofdberoeper minder dan 2 jaar)

Deadline eerste indienperiode = 17 januari 2021

 

 • Starterscontracten ‘Gent’

In Gent kunnen startende ondernemingen nog steeds in aanmerking komen voor een starterspremie. De kosten die zij kunnen recupereren zijn identiek zoals in Aalst:

 • professioneel advies en begeleiding
 • inschrijvingsgelden voor cursussen en opleidingen
 • investeringen

Premie = maximum 5.000 euro (hoofdberoeper minder dan 2 jaar)

 

 • Hinderpremie openbare werken

Vanaf 21 januari worden de wegenwerken geregistreerd in het vernieuwde GIPOD-systeem.

Wat verandert er?

Tot nu geven beheerders van werken de hinderlocatie in. In het nieuwe systeem moeten de hindergevolgen worden ingegeven.

Concreet kan een handelaar een premie krijgen bij deze negen hindergevolgen:

 

 1. Gemotoriseerd verkeer geen doorgang
 2. Gemotoriseerd verkeer geen doorgang – uitgezonderd hulpdiensten
 3. Gemotoriseerd verkeer geen doorgang – uitgezonderd openbaar vervoer
 4. Gemotoriseerd verkeer geen doorgang – uitgezonderd plaatselijk verkeer
 5. Gemotoriseerd verkeer beperkte doorgang
 6. Gemotoriseerd verkeer beperkte doorgang – vermindering van rijstroken
 7. Gemotoriseerd verkeer beperkte doorgang – afgesloten in 1 rijrichting
 8. Gemotoriseerd verkeer beperkte doorgang – afgesloten in 1 rijrichting – uitgezonderd hulpdiensten
 9. Gemotoriseerd verkeer beperkte doorgang – afgesloten in 1 rijrichting – uitgezonderd openbaar vervoer

Premie = 2.000 euro

6% BTW-regel in bouwsector in kader van afbraak en heropbouw tijdelijk verruimd

Het verlaagd btw-tarief van 6 % voor de afbraak van gebouwen en de heropbouw van woningen wordt vanaf 1 januari 2021 uitgebreid tot heel het Belgische grondgebied.
Voorheen was dit beperkt tot 32 centrumsteden. Zowel particulieren als promotoren kunnen van deze maatregel genieten. De verruiming geldt tot 31 december 2022.
 

Basisvoorwaarden van de bestaande regel ( die ook blijft bestaan na 31/12/2022 ):

 • De afbraak en de wederopbouw vormen één handeling.
 • Het op te richten pand is uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd als privéwoning.
 • Er wordt een voorafgaande verklaring afgelegd door de bouwheer en er staat een vermelding op de factuur
 • De privéwoning is gelegen in een van de hiernavolgende 32 steden:
  • De stedelijke centra van Antwerpen, Charleroi, Gent, Oostende, Mechelen, Bergen, La Louvière, Sint-Niklaas, Seraing en Luik;
  • Op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Brussel, Anderlecht, Sint-Gilles, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Jans-Molenbeek, Schaarbeek, Vorst, Elsene, Ukkel, en Etterbeek;
  • Leuven, Brugge, Kortrijk, Roeselare, Aalst, Dendermonde, Genk, Hasselt, Moeskroen, Doornik, Verviers, Namen.

Nu wordt deze regel dus tijdelijk uitgebreid voor het volledige Belgische grondgebied, mits ook voldaan aan deze voorwaarden:

 • Het moet uitsluitend dan wel hoofdzakelijk over de enige woning én de eigen woning gaan.
 • Die woning wordt gebruikt door de bouwheer-particulier zelf.
 • Deze persoon er zonder uitstel zijn domicilie neemt en dit gedurende vijf jaar, te rekenen tot 31 december van het jaar volgende op het jaar van de eerste inbezitname.
  Wanneer deze voorwaarde niet wordt gerespecteerd, moet het voordeel worden terugbetaald voor het lopende jaar en de overblijvende jaren van de vijfjarige periode.
 • De totale bewoonbare oppervlakte bedraagt maximum 200 m2.

 

Ook lopende projecten kunnen van deze nieuwe maatregel genieten, voor zover de verklaring wordt ingediend uiterlijk op 31 maart 2021.

Het systeem loopt ten einde op 31 december 2022, maar wordt ook gelimiteerd afhankelijk van het verkrijgen van uw omgevingsvergunning.
Verkrijgt u uw vergunning na 1 juli 2022, dan kan u slechts voor maximaal 25% van het totale bedrag van de werken factureren aan 6%.
En dit bovendien voor zover gefactureerd wordt uiterlijk op 31 december 2022.