Akkoord omtrent autofiscaliteit voor de ( nabije ) toekomst

De regering heeft een akkoord bereikt over het wetsontwerp over de vergroening van de mobiliteit.
In de toekomst zullen alleen de kosten voor auto’s die geen CO2 uitstoten, fiscaal aftrekbaar zijn.
Er komen stimulansen voor bedrijven en particulieren om laadpalen te installeren. Daarnaast wordt ook het mobiliteitsbudget uitgebreid en versoepeld.

Geen aftrek meer voor (nieuwe) klassieke auto’s vanaf 2026

Voor auto’s met verbrandingsmotor die gekocht (of geleased …) worden vanaf 1 januari 2026, komt er een radicaal aftrekverbod.

De fiscale aftrek voor koolstofemissievrije wagens wordt vanaf 2027 afgebouwd:

 • aangekocht in 2026: 100 % aftrek voor de volledige looptijd;
 • aangekocht in 2027: 95 % aftrek voor de volledige looptijd;
 • aangekocht in 2028: 90 % aftrek voor de volledige looptijd;
 • aangekocht in 2029: 82,5 % aftrek voor de volledige looptijd;
 • aangekocht in 2030: 75 % aftrek voor de volledige looptijd;
 • aangekocht in 2031: 67,5 % aftrek voor de volledige looptijd;

Laadstations fiscaal gestimuleerd

Wie als particulier (eigenaar of zelfs huurder) tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 een laadstation thuis plaatst, krijgt een belastingvermindering.

 • wie die aankoop doet tussen 1 september 2021 en 31 december 2022, kan profiteren van een belastingvermindering van 45 %;
 • dat tarief neemt af tot 30 % voor wie een aankoop doet tussen 1 januari 2023 en 31 december 2023;
 • het tarief daalt verder tot 15 % tussen 1 januari 2024 en 31 augustus 2024.

Het bedrag waarvoor een belastingvermindering kan worden verleend, is beperkt tot € 1500 (niet geïndexeerd) per laadpaal en per belastingplichtige.
Het laadstation moet wel intelligent zijn (namelijk het kan de laadtijd en laadvermogen sturen) en mag enkel gebruik maken van groene stroom.
Daarvoor is het niet nodig om zonnepanelen te leggen: een contract voor 100 % groene stroom met de elektriciteitsmaatschappij is ook goed.
Bedrijven die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 investeren in een publiek toegankelijk laadstation, kunnen op hun beurt rekenen op een verhoogde kostenaftrek.

Die kostenaftrek wordt afgebouwd:

 • voor aankopen tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 geldt een aftrekpercentage van 200 %;
 • voor aankopen tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024 is dat 150 %.

Het laadstation moet vrij toegankelijk zijn voor iedereen. De aftrek geldt ook in de personenbelasting.

Voor bedrijven die zich een nieuwe koolstofemissievrije vrachtwagen aanschaffen, een tankinfrastructuur voor waterstof installeren of een elektrisch laadstation installeren, zal een verhoogde investeringsaftrek gelden. Het tarief bedraagt 35 % in 2023, 29,5 % in 2024, 24 % in 2025, 18,5 % in 2026 en 13,5 % in 2027.

Mobiliteitsbudget verruimd

Het mobiliteitsbudget wordt vanaf 1 september 2021 toegankelijker. Het is bestemd voor alle werknemers die een bedrijfswagen hebben of ervoor in aanmerking komen, en die ervan afzien.
Volgende bestedingen komen voortaan ook in aanmerking:

 • fietsleningen, stallingkosten en kosten veiligheidsuitrusting;
 • steps;
 • abonnementen voor het openbaar vervoer van inwonende gezinsleden;
 • parkeerkosten met betrekking tot het gebruik van het openbaar vervoer;
 • een forfaitaire voetgangerspremie van € 0,24/km voor de verplaatsing tussen thuis en het werk;
 • ook kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen tellen voortaan mee (voor een woning dichter bij het werk), niet alleen huur en interest.
  Bovendien hoeft de woning niet minstens op 5 km van het werk te liggen, tot 10 km kan voortaan ook.

Er komt wel een verstrenging doordat de ‘milieuvriendelijke auto’ die in aanmerking komt als alternatief voor de afgestane bedrijfswagen, vanaf 2026 emissievrij moet zijn.

Overgangsregime vanaf 2023: aftrek begrensd en afgebouwd

Voor personenwagens op fossiele brandstof die zijn aangeschaft tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 geldt ook een overgangsregel, maar die wordt afgebouwd.
De aftrekbaarheid wordt in 2025 begrensd op 75 %, 50 % in 2026, 25 % in 2027 en daalt tot nul in 2028.
Dus als men op basis van de gekende formule uitkomt op een hoger cijfer, wordt de aftrek gereduceerd tot die drempelwaarde.
Bovendien is er geen ondergrens van 50 %, meer, en geen ondergrens van 40 % meer voor auto’s met een CO2-uitstoot van 200 g/km of meer.
Dat betekent dat de aftrek ook tijdens de overgangsperiode al kan dalen tot 0 % (met name bij een uitstoot van 240 g/km voor een dieselauto, 253 voor een benzineauto).
De beroepskosten met betrekking tot het gebruik van een koolstofemissievrije auto die is aangekocht, geleased of gehuurd tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025, zullen 100 % fiscaal aftrekbaar zijn.
Op dat punt is er dus geen verschil met de huidige regeling of met de regeling die van toepassing zal zijn in 2026.

Opgelet: als een belastingplichtige in 2024 een tweedehandsauto koopt, geldt voor die koper de overgangsregeling niet, ook al is de auto door de eerste eigenaar gekocht vóór 2023!

Voor plug-in hybrides die worden aangekocht vanaf 1 januari 2023, zal de fiscale aftrek­baarheid specifiek van brandstofkosten (benzine of diesel) begrensd worden tot 50 %.
Die maatregel staat een beetje los van de bovengenoemde aftrekbegrenzingen. Hij is bedoeld om het gebruik van de verbrandingsmotor in dergelijke auto’s te ontmoedigen. Het is immers een gekend fenomeen dat veel gebruikers geen gebruik maken van de mogelijkheid om de accu op te laden aan het stopcontact, waardoor de reële uitstoot veel hoger ligt dan de officiële uit­stoot waarop de fiscale aftrek gebaseerd is.
Het beperken van de aftrek voor diesel en benzine moet de gebruikers ertoe aanzetten om zoveel mogelijk elektriciteit of waterstof te ‘tanken’.
Deze regeling geldt voor alle duidelijkheid niet alleen in de vennootschapsbelasting maar ook in de personenbelasting.

Voor auto’s die nu al in gebruik zijn (of in de komende 2 jaar gekocht worden) verandert er eigenlijk niets.
Voor personenwagens op fossiele brandstof die aangeschaft zijn vóór 1 juli 2023 zal ook na 2026 de huidige fiscale aftrekregeling blijven.

Huidige berekening aftrekpercentage

In 2020 werd de tabel met aftrekpercentages voor autokosten vervangen door een berekeningsformule met een specifieke regeling voor plug-in hybrides.
De aftrek van autokosten in de vennootschapsbelasting is afhankelijk van de CO2-uitstoot en het type brandstof van het voertuig.
Vanaf 2020 (aanslagjaar 2021) wordt het aftrekpercentage berekend volgens deze formule

120 % – (0,5 % x CO2-uitstoot x coëfficiënt brandstoftype)

De brandstofcoëfficiënt is gelijk aan:

 • 1 voor dieselmotoren
 • 0,90 voor aardgasmotoren (CNG) en een belastbaar vermogen < 12 fiscale pk
 • 0,95 voor andere voertuigen (benzine, lpg, biobrandstof, elektrisch)

Het aftrekpercentage bedraagt minimum 50% (40% als de CO2-uitstoot hoger is dan 200) en maximum 100%. Voor elektrische wagens daalde dus het huidige aftrekpercentage van 120% op 1 januari 2020 naar 100%. Brandstofkosten volgen voortaan hetzelfde regime als de autokosten en zijn niet langer standaard 75% aftrekbaar.

Het aftrekpercentage voor autokosten in de personenbelasting is hetzelfde als in de vennootschapsbelasting, maar alle personenwagens aangeschaft vóór 1 januari 2018 behouden het minimum aftrekpercentage van 75%.

Bijzondere regeling voor plug-in hybrides

Hybridewagens hebben naast de verbrandingsmotor ook een elektrische motor. In het nieuwe systeem wordt er een onderscheid gemaakt tussen ‘echte’ hybrides en ‘valse’ hybrides.

Hybridewagens die in de praktijk op de verbrandingsmotor rijden omwille van een beperkte elektrische batterij worden fiscaal beschouwd als ‘valse’ hybrides.
Zij worden minder fiscaal aantrekkelijk.
Voor de berekening van het voordeel van alle aard en van het aftrekpercentage wordt dan geen rekening gehouden met de officiële CO2-uitstoot van dat voertuig maar met:

 • de CO2-uitstoot vermenigvuldigd met 2,5 of;
 • de CO2-uitstoot van een overeenstemmend niet hybridevoertuig

Een door de administratie goedgekeurde lijst van overeenstemmende voertuigen is in de maak.
Let op de aankoopdatum! De nieuwe regels gelden niet voor ‘valse’ hybride wagens aangeschaft vóór 1 januari 2018.

CO2-meetmethodes

Vroeger werd de CO2-waarde van een nieuw model gemeten onder de NEDC-methode (New European Driving Cycle).
Sinds september 2018 gebruikt men voor deze meting de nieuwe Europese WLTP-norm (Worldwide Light vehicle Testing Procedure).
Deze strengere testmethode leidt tot hogere CO2-uitstootgehaltes. De NEDC-uitstoten mogen nog gebruikt worden tot 31 december 2020.

 

Bron: wolterskluwer.com

MB Boekhouding & Fiscaliteit breidt uit !!!

Wij zijn trots te mogen aankondigen dat MB Boekhouding & Fiscaliteit uitbreidt!

Zonet is een nieuwe vestiging onder naam van MB Boekhouding & Fiscaliteit geopend in Oostkamp.

Er werd een samenwerking gerealiseerd met de heer Tom Simoens, een ervaren gecertificeerd accountant, die dezelfde normen en waarden van MB Boekhouding & Fiscaliteit draagt.
Hij zal het kantoor in Oostkamp, samen met zijn medewerker Abdel Bouseksou, uitbaten.

Het kantoor is gevestigd in het centrum van Oostkamp, meer bepaald in de Kortrijksestraat 13, vlakbij de kerk en het gemeenteplein.

De kantoren in Maldegem en Oostkamp blijven apart bestaan en zullen elkaar ondersteunen.
Deze samenwerking zorgt voor een synergie in expertise en de mogelijkheid om onze manier van werken aan een nog breder publiek aan te bieden.

Mogelijkheden tot gebruik van ecocheques worden uitgebreid

Bijna één op de twee werknemers in België ontvangt ecocheques.
De Nationale Arbeidsraad heeft opnieuw enkele nieuwe labels ingevoerd, zodat ecocheques ingezet kunnen worden voor de nieuwste ecologische trends.
Goed nieuws voor de begunstigden, die nu nog meer mogelijkheden hebben om van dit systeem gebruik te maken.
Om het overzicht te bewaren tussen nieuwe mogelijkheden en vaste waarden, leest u hier tien originele manieren om een stap verder te gaan in duurzaam consumeren.
 
Nieuwe gewoontes aannemen

 • Eet vis, schaal- en schelpdieren met het MSC-ecolabel
  Het lijkt in eerste instantie misschien ongebruikelijk, maar het is nu mogelijk om zeevruchten te kopen met ecocheques. Let op: deze producten moeten het MSC-ecolabel dragen, dat aan zeer strenge criteria voor duurzame visserij voldoet. De inspanning moet namelijk tot een bepaald niveau beperkt worden om een duurzame vispopulatie in stand te houden. Daarnaast mag de visserij maar een minimale impact op het milieu hebben, en moet het visbedrijf efficiënt beheerd worden. Het label wil de consument begeleiden in een duurzaam aanbod van vis, schaal- en schelpdieren.
 • Wees verbonden met de natuur dankzij het Ecogarantie-label
  Dit label is nog een nieuwkomer op de lijst van de NAR, en garandeert dat producten met respect voor het milieu worden geproduceerd. Bovendien zijn sommige ingrediënten biologisch gekweekt. Met het label wordt het winkelmandje van de consument uitgebreid met een grote verscheidenheid aan producten, zoals babyproducten, cosmetica, essentiële oliën, schoonmaakproducten, enzovoort. Goed nieuws: het gebruik van genetisch gemodificeerde ingrediënten is verboden in deze producten. De natuur dankt u.
 • Verzorg je huid met het Cosmebio-label
  Dit label werd in 2002 gecreëerd als resultaat van een samenwerking tussen verschillende bedrijven die de biologische samenstelling van cosmetica wilden garanderen. Het Cosmebio-label wordt enkel toegekend aan producten die aan vastgelegde productienormen voldoen, niet per se aan een volledig merk (niet alle producten van een merk hebben dus noodzakelijk het Cosmebio-label). Momenteel vertegenwoordigt dit label meer dan 400 producenten van biologische cosmetica. Tijd om uw toiletzak in de gaten te houden.
 • Natuurlijke stoffen met het GOTS-label
  Dit internationale label werd in 2020 in het leven geroepen voor biologisch textiel. GOTS garandeert een ecologische en sociaal verantwoorde productie. Enkel natuurlijke vezels hiervoor in aanmerking. Dankzij het label wordt het dus ook mogelijk om bijvoorbeeld huishoudlinnen of kleding te kopen met ecocheques.
 • Probeer eens te huren
  Het is nu mogelijk om materiaal te huren met ecocheques. Gehuurd materiaal moet aan dezelfde criteria voldoen als tweedehands. Dit initiatief is bedoeld om het leven van bijvoorbeeld beginnende tuiniers of startende eventmanagers een handje te helpen, wanneer de situatie dit weer toelaat. Bovendien is het beter voor het milieu om materiaal opnieuw te gebruiken, hetzij tweedehands (wat al mogelijk was), hetzij door dit te huren.
 • Groene vingers in moestuinen
  De lockdown heeft voor groene vingers gezorgd bij heel wat Belgen. Op deze manier konden ze hun vrije tijd op een aangename manier invullen, en kregen ze de smaak te pakken om eigen groenten, fruit en andere planten te kweken. Ook de populariteit van gemeenschappelijke moestuinen kende een boost, vooral in de grote steden. Het is dan ook interessant om te weten dat de huur van deze tuinen met ecocheques betaald kan worden. Deze nieuwe mogelijkheid bevordert de lokale productie en consumptie en vermijdt dus het vervoer van producten. Geen excuses meer om je groene vingers niet te ontwikkelen.
 
Vergeet ook deze mogelijkheden niet
Naast de laatste toevoegingen aan de lijst, zijn er nog andere alternatieven die soms vergeten worden maar toch zeer nuttig blijken.
We herinneren u er graag aan:
 • Biogarantie is altijd toegestaan
  Producten met het Biogarantie-label garanderen de consument dat producten gelinkt zijn aan lokale Belgische landbouwers en producenten. In een Biogarantie-winkel kunt u alles kopen met ecocheques. Dit is de ideale gelegenheid om plaatselijke bedrijven te steunen, die het al sinds de eerste lockdown zwaar te verduren krijgen.
 • Tweedehands winkelen
  Kledij, schoenen, meubelen en decoratie, speelgoed en consoles, … De lijst van tweedehandsproducten die u met ecocheques kunt aanschaffen, is erg lang. Heel wat mensen vinden het heerlijk om rond te dwalen in tweedehands- en kringloopwinkels om unieke stukken te vinden. Vintage is een echte trend. Door tweedehands te shoppen, heeft het hergebruiken van voorwerpen ook een onmiskenbaar effect op productie en recycling.
 • Ontdek België met een groene staycation
  We dromen allemaal van reizen en het ontdekken van nieuwe plekken. België heeft heel wat onbekende parels te bieden in tijden van lockdown, maar ook daarna. Waarom niet genieten van een moment van ontspanning en avontuur in een Green Key-vestiging? Deze verblijven zijn milieuvriendelijk, respecteren de natuur en voldoen aan verschillende criteria met betrekking tot water, energie, afval, schoonmaakmiddelen, enzovoort. Volgende halte? Green Key!
 • Energiezuinige huishoudapparatuur
  Consumenten kunnen ecocheques inzetten om energiezuinige huishoudtoestellen met het nieuwe Europese energielabel aan te kopen dat sinds 1 maart in gebruik is. Maar, geen paniek: apparatuur met het oude label kan nog tot 1 november met ecocheques aangekocht worden, terwijl de lijst met het nieuwe label volledig wordt bijgewerkt.
 
Vergeet ook niet dat ecocheques geldig zijn voor de huur, plaatsing, onderhoud, reparatie en eventuele filters van deze producten.
 
Voor meer inspiratie of om de nieuwe geldigheidsdatum van uw ecocheques te weten te komen, bezoek https://www.myecocheques.be!
Bron: https://blog.forumforthefuture.be/nl/article/10-originele-manieren-om-ecocheques-te-gebruiken-/11702

Bepaling kadastraal inkomen buitenlands onroerend goed

U weet het, of u weet het nog niet, maar vanaf aanslagjaar 2022 worden buitenlandse tweede verblijven in België belast op basis van een kadastraal inkomen, net zoals dit reeds voor Belgische onroerende goederen het geval is.

Tot en met aanslagjaar 2021 is de basis voor de belastingen nog de bruto huurprijs van het onroerend goed, na aftrek van de buitenlandse belastingen. ( Behoudens enkele uitzonderingen )

In veel gevallen leidde dit tot een hogere belasting t.o.v. de situatie waarin het onroerend goed in België zou gelegen zijn.
De Belgische overheid werd hiervoor op de vingers getikt door Europa en heeft daarom beslist om ook een kadastraal inkomen toe te kennen aan de buitenlandse onroerende goederen.

In dit kader verstuurt de FOD Financiën binnenkort formulieren om dit kadastraal inkomen te bepalen.

Belgische belastingplichtigen die eigenaar zijn een onroerend goed in het buitenland en die het onroerend inkomen van dat goed al aangegeven hebben in hun vorige aangiften in de personenbelasting,
ontvangen vanaf 15 juni een formulier om het kadastraal inkomen van dat onroerend goed vast te stellen.

Belastingplichtigen die dat onroerend inkomen dit jaar voor het eerst aangeven, ontvangen hetzelfde formulier vanaf september / oktober.

Alle betrokken belastingplichtigen hebben ook de mogelijkheid om hun aangifte online in te dienen via MyMinfin.

Men heeft tot 31/12/2021 de tijd om de aangifte in te dienen.

Belastingplichtigen die voortaan een onroerend goed in het buitenland verwerven, moeten spontaan een aangifte indienen binnen de 4 maanden na de aankoop.

Mensen die hulp wensen bij het invullen van de betreffende aangifte, kunnen vanzelfsprekend bij ons terecht.