Belastingvoordeel bij kwijtschelding huur ondernemingen

Bij deze wensen wij uw aandacht te vestigen op het belastingvoordeel dat een eigenaar kan genieten wanneer men huur kwijtscheldt aan een onderneming die de zaak ( gedeeltelijk ) heeft moeten / moet sluiten ten gevolge van de COVID-19 maatregelen.

Het belastingvoordeel kon reeds bekomen worden wanneer de ( gedeeltelijke ) kwijtschelding van de huur voor de maanden maart, april en/of mei 2021 wordt verleend.
Nu wordt de maatregel uitgebreid naar de ( gedeeltelijke ) kwijtschelding van de huur voor de maanden juni, juli, augustus of september 2021.

Om de eigenaar te belonen / stimuleren deze ( gedeeltelijke ) kwijtschelding toe te staan, kan er een belastingvermindering worden toegekend tot 30% van de kwijtgescholden huur.

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan de maatregel.
Indien u meer informatie wenst hierover, raden wij u aan volgende website te consulteren of het kantoor te contacteren.

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/belastingvoordeel-kwijtschelding-huur-coronavirus

 

Let op:

Indien u als onderneming reeds een kwijtschelding hebt bekomen van de eigenaar, of dit alsnog kunt bekomen voor de maanden maart, april of mei van 2021, moet een schriftelijke overeenkomst bij de FOD Financiën worden ingediend voor 15/07/2021.
Voor de maanden juni, juli, augustus en september 2021 is er nog tijd tot 15/11/2021.