Afschaffing attest 6% btw

Aannemers kunnen onder bepaalde voorwaarden hun werk aan een woning factureren met 6% btw.

Om deze voordeelmaatregel toe te kunnen passen, moest de klant een btw-attest bezorgen.

Deze verplichting valt nu weg, mits onderstaande melding gemaakt wordt op de factuur:

“Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Neem gerust contact op met het kantoor bij vragen.

Plaats een reactie