Wijzigingen aankoop onroerende goederen vanaf 1/1/2022

De Vlaamse regering heeft aangekondigd de registratierechten te verlagen van 6 naar 3 procent op de aankoop van de enige, eigen woning vanaf 1/1/2022.
Ook voor wie zijn eerste woning grondig energiezuinig renoveert zakt het tarief van 5 naar 1 procent!

Voor tweede, … woningen, maar ook voor bedrijfspanden en dergelijke stijgen de registratierechten echter van 10% naar 12%.

Indien u bezig bent met de aankoop van uw enige, eigen woning, kunt u eventueel nu reeds een overeenkomst tekenen, maar de akte bij de notaris pas na nieuwjaar laten verlijden om te besparen op de registratierechten.
Indien u bezig bent met de aankoop van een bedrijfspand of een andere dan uw enige, eigen woning, haast u zich best om de akte nog dit jaar te laten verlijden.

Ook is het zo dat wie een onroerend goed koopt en daarvoor leent bij de bank, het onroerend goed vanaf 2022 verplicht geschat wordt en het slechts mogelijk zal zijn om maximaal de geschatte waarde van het pand te belenen, ondanks u meer betaalt.

Nog een bijkomend weetje voor de toekomst:

Vanaf 1 januari 2024 wordt de meeneembaarheid van registratierechten afgeschaft.
In bepaalde gevallen kan je een deel van de betaalde registratierechten op de aankoop van een woning, verrekenen op de registratierechten bij aankoop van een andere woning, wanneer de eerste verkocht wordt.
Tot nog toe kun je een deel van je registratierechten verrekenen, maar binnenkort betaal je in dit geval dus opnieuw de volle pot.

Automatische toekenning premie van € 500,00 voor zelfstandigen in moeilijkheden

Premie van 500 euro voor zelfstandigen in moeilijkheden door coronacrisis

 

De regering heeft beslist om zelfstandigen die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis, een eenmalige premie van 500 euro toe te kennen.

De premie is voor zelfstandigen die minimaal zes maanden een crisis-overbruggingsuitkering ontvingen.

Wanneer kom je precies in aanmerking?

Je komt in aanmerking voor deze eenmalige premie als zelfstandige in hoofdberoep of als meewerkende partner, maar ook indien je minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep verschuldigd bent (748,11 euro per kwartaal in 2021) als zelfstandige in bijberoep, zelfstandige in hoofdberoep met gelijkstelling bijberoep (artikel 37), student-zelfstandige of 65-plusser zonder pensioen.

Je moet bovendien tussen 1 oktober 2020 en 30 april 2021 ten minste zes maanden een crisis-overbruggingsuitkering hebben ontvangen. Het hoeft niet om zes opeenvolgende uitkeringen te gaan.

Deze uitkeringen tellen mee:

 • het enkel en dubbel crisis-overbruggingsrecht wegens verplichte sluiting of afhankelijkheid;
 • de relance-uitkering;
 • het crisis-overbruggingsrecht wegens omzetdaling.

Deze uitkeringen tellen niet mee:

 • het crisis-overbruggingsrecht wegens quarantaine;
 • het crisis-overbruggingsrecht wegens de opvang van een kind;
 • halve uitkeringen crisis-overbruggingsrecht;
 • het klassiek overbruggingsrecht;
 • een onterecht ontvangen uitkering die teruggevorderd werd.

Om welk bedrag gaat het?

De premie is eenmalig en bedraagt 598,80 euro bruto. Ze is afzonderlijk belastbaar tegen een aanslagvoet van 16,5%. Je ontvangt dus een nettobedrag van 500 euro, dat ten laatste op 30 september 2021 zal worden uitbetaald.

Hoe moet je de premie aanvragen?

Je hoeft hiervoor niets te ondernemen. Zodra alle details en voorwaarden helemaal duidelijk zijn, neemt het sociaal verzekeringsfonds zélf contact op met de zelfstandigen die in aanmerking komen.
Je zal de premie dus automatisch ontvangen als je aan de voorwaarden voldoet.

bron: https://www.liantis.be

De uitdaging om geschikte werknemers te vinden…

Als gepassioneerd ondernemer zijn we gedreven om ons doel te bereiken, een meerwaarde te betekenen en stoppen we enorm veel energie in onze zaak.
Zoals elders in het leven, is het niet altijd rozengeur en maneschijn, maar komen we als ondernemer ook obstakels tegen.
Een algemeen probleem dat momenteel bij veel ondernemers leeft, is een tekort aan geschikte werknemers.

In bijna iedere sector hoor je hetzelfde verhaal. Veelal wordt er ook over geklaagd.
Ondanks dit misschien een ventilatie van emoties kan betekenen, schieten we daar echter niet mee op.

We kunnen hopen dat de overheid structurele maatregelen neemt om het groeiend probleem in te dijken ( denk maar aan de vergrijzing die nog verder evolueert ).
Ondanks we de overheid moeten stimuleren om actie te ondernemen, lijkt het wachten op een oplossing van bovenhand weinig efficiënt en ondernemend.

Als ondernemer is het belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen en creatief te zijn.
De automatisering en digitale transformatie die momenteel bezig is, zal een deel oplossen,  maar ook niet alles.
Het is belangrijk om niet beperkend te zijn in het denken, talenten te zien in mensen en deze mee te helpen ontwikkelen, flexibel te zijn, uiteenlopende contacten te leggen, kansen te grijpen, maar ook een goede basis te creëren op de werkvloer, waar mensen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen.

Het is een uitdaging, maar niet de eerste, noch de laatste.
Een ondernemer creëert oplossingen en door samen te werken en creatief te zijn, zal ook deze uitdaging opgelost raken.

Wij proberen onze bijdrage te leveren in het verhaal van onze cliënten en daarbuiten, voornamelijk door mensen te connecteren.
Bij deze ook enkele ( lokale ) initiatieven die jullie hier verder in kunnen ondersteunen.

Op 29/10/2021 vindt de eerste jobbeurs in Maldegem plaats. Meer info via: www.jobbeursmaldegem.be

https://www.voka.be/ik-wil-talent-aanwerven-en-versterken?tab-list-25916-active-id=25913

Jobs In Vlaanderen – Home

Als werkgever kan je hierop gratis je vacatures publiceren (linken door naar je eigen website) en zal de stad/gemeente deze vacature verder verspreiden.

Deze website werd net gelanceerd. Deelnemende gemeenten worden wekelijks geüpdatet.

Belastingvoordeel bij kwijtschelding huur ondernemingen

Bij deze wensen wij uw aandacht te vestigen op het belastingvoordeel dat een eigenaar kan genieten wanneer men huur kwijtscheldt aan een onderneming die de zaak ( gedeeltelijk ) heeft moeten / moet sluiten ten gevolge van de COVID-19 maatregelen.

Het belastingvoordeel kon reeds bekomen worden wanneer de ( gedeeltelijke ) kwijtschelding van de huur voor de maanden maart, april en/of mei 2021 wordt verleend.
Nu wordt de maatregel uitgebreid naar de ( gedeeltelijke ) kwijtschelding van de huur voor de maanden juni, juli, augustus of september 2021.

Om de eigenaar te belonen / stimuleren deze ( gedeeltelijke ) kwijtschelding toe te staan, kan er een belastingvermindering worden toegekend tot 30% van de kwijtgescholden huur.

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan de maatregel.
Indien u meer informatie wenst hierover, raden wij u aan volgende website te consulteren of het kantoor te contacteren.

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/belastingvoordeel-kwijtschelding-huur-coronavirus

 

Let op:

Indien u als onderneming reeds een kwijtschelding hebt bekomen van de eigenaar, of dit alsnog kunt bekomen voor de maanden maart, april of mei van 2021, moet een schriftelijke overeenkomst bij de FOD Financiën worden ingediend voor 15/07/2021.
Voor de maanden juni, juli, augustus en september 2021 is er nog tijd tot 15/11/2021.

Akkoord omtrent autofiscaliteit voor de ( nabije ) toekomst

De regering heeft een akkoord bereikt over het wetsontwerp over de vergroening van de mobiliteit.
In de toekomst zullen alleen de kosten voor auto’s die geen CO2 uitstoten, fiscaal aftrekbaar zijn.
Er komen stimulansen voor bedrijven en particulieren om laadpalen te installeren. Daarnaast wordt ook het mobiliteitsbudget uitgebreid en versoepeld.

Geen aftrek meer voor (nieuwe) klassieke auto’s vanaf 2026

Voor auto’s met verbrandingsmotor die gekocht (of geleased …) worden vanaf 1 januari 2026, komt er een radicaal aftrekverbod.

De fiscale aftrek voor koolstofemissievrije wagens wordt vanaf 2027 afgebouwd:

 • aangekocht in 2026: 100 % aftrek voor de volledige looptijd;
 • aangekocht in 2027: 95 % aftrek voor de volledige looptijd;
 • aangekocht in 2028: 90 % aftrek voor de volledige looptijd;
 • aangekocht in 2029: 82,5 % aftrek voor de volledige looptijd;
 • aangekocht in 2030: 75 % aftrek voor de volledige looptijd;
 • aangekocht in 2031: 67,5 % aftrek voor de volledige looptijd;

Laadstations fiscaal gestimuleerd

Wie als particulier (eigenaar of zelfs huurder) tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 een laadstation thuis plaatst, krijgt een belastingvermindering.

 • wie die aankoop doet tussen 1 september 2021 en 31 december 2022, kan profiteren van een belastingvermindering van 45 %;
 • dat tarief neemt af tot 30 % voor wie een aankoop doet tussen 1 januari 2023 en 31 december 2023;
 • het tarief daalt verder tot 15 % tussen 1 januari 2024 en 31 augustus 2024.

Het bedrag waarvoor een belastingvermindering kan worden verleend, is beperkt tot € 1500 (niet geïndexeerd) per laadpaal en per belastingplichtige.
Het laadstation moet wel intelligent zijn (namelijk het kan de laadtijd en laadvermogen sturen) en mag enkel gebruik maken van groene stroom.
Daarvoor is het niet nodig om zonnepanelen te leggen: een contract voor 100 % groene stroom met de elektriciteitsmaatschappij is ook goed.
Bedrijven die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 investeren in een publiek toegankelijk laadstation, kunnen op hun beurt rekenen op een verhoogde kostenaftrek.

Die kostenaftrek wordt afgebouwd:

 • voor aankopen tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 geldt een aftrekpercentage van 200 %;
 • voor aankopen tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024 is dat 150 %.

Het laadstation moet vrij toegankelijk zijn voor iedereen. De aftrek geldt ook in de personenbelasting.

Voor bedrijven die zich een nieuwe koolstofemissievrije vrachtwagen aanschaffen, een tankinfrastructuur voor waterstof installeren of een elektrisch laadstation installeren, zal een verhoogde investeringsaftrek gelden. Het tarief bedraagt 35 % in 2023, 29,5 % in 2024, 24 % in 2025, 18,5 % in 2026 en 13,5 % in 2027.

Mobiliteitsbudget verruimd

Het mobiliteitsbudget wordt vanaf 1 september 2021 toegankelijker. Het is bestemd voor alle werknemers die een bedrijfswagen hebben of ervoor in aanmerking komen, en die ervan afzien.
Volgende bestedingen komen voortaan ook in aanmerking:

 • fietsleningen, stallingkosten en kosten veiligheidsuitrusting;
 • steps;
 • abonnementen voor het openbaar vervoer van inwonende gezinsleden;
 • parkeerkosten met betrekking tot het gebruik van het openbaar vervoer;
 • een forfaitaire voetgangerspremie van € 0,24/km voor de verplaatsing tussen thuis en het werk;
 • ook kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen tellen voortaan mee (voor een woning dichter bij het werk), niet alleen huur en interest.
  Bovendien hoeft de woning niet minstens op 5 km van het werk te liggen, tot 10 km kan voortaan ook.

Er komt wel een verstrenging doordat de ‘milieuvriendelijke auto’ die in aanmerking komt als alternatief voor de afgestane bedrijfswagen, vanaf 2026 emissievrij moet zijn.

Overgangsregime vanaf 2023: aftrek begrensd en afgebouwd

Voor personenwagens op fossiele brandstof die zijn aangeschaft tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 geldt ook een overgangsregel, maar die wordt afgebouwd.
De aftrekbaarheid wordt in 2025 begrensd op 75 %, 50 % in 2026, 25 % in 2027 en daalt tot nul in 2028.
Dus als men op basis van de gekende formule uitkomt op een hoger cijfer, wordt de aftrek gereduceerd tot die drempelwaarde.
Bovendien is er geen ondergrens van 50 %, meer, en geen ondergrens van 40 % meer voor auto’s met een CO2-uitstoot van 200 g/km of meer.
Dat betekent dat de aftrek ook tijdens de overgangsperiode al kan dalen tot 0 % (met name bij een uitstoot van 240 g/km voor een dieselauto, 253 voor een benzineauto).
De beroepskosten met betrekking tot het gebruik van een koolstofemissievrije auto die is aangekocht, geleased of gehuurd tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025, zullen 100 % fiscaal aftrekbaar zijn.
Op dat punt is er dus geen verschil met de huidige regeling of met de regeling die van toepassing zal zijn in 2026.

Opgelet: als een belastingplichtige in 2024 een tweedehandsauto koopt, geldt voor die koper de overgangsregeling niet, ook al is de auto door de eerste eigenaar gekocht vóór 2023!

Voor plug-in hybrides die worden aangekocht vanaf 1 januari 2023, zal de fiscale aftrek­baarheid specifiek van brandstofkosten (benzine of diesel) begrensd worden tot 50 %.
Die maatregel staat een beetje los van de bovengenoemde aftrekbegrenzingen. Hij is bedoeld om het gebruik van de verbrandingsmotor in dergelijke auto’s te ontmoedigen. Het is immers een gekend fenomeen dat veel gebruikers geen gebruik maken van de mogelijkheid om de accu op te laden aan het stopcontact, waardoor de reële uitstoot veel hoger ligt dan de officiële uit­stoot waarop de fiscale aftrek gebaseerd is.
Het beperken van de aftrek voor diesel en benzine moet de gebruikers ertoe aanzetten om zoveel mogelijk elektriciteit of waterstof te ‘tanken’.
Deze regeling geldt voor alle duidelijkheid niet alleen in de vennootschapsbelasting maar ook in de personenbelasting.

Voor auto’s die nu al in gebruik zijn (of in de komende 2 jaar gekocht worden) verandert er eigenlijk niets.
Voor personenwagens op fossiele brandstof die aangeschaft zijn vóór 1 juli 2023 zal ook na 2026 de huidige fiscale aftrekregeling blijven.

Huidige berekening aftrekpercentage

In 2020 werd de tabel met aftrekpercentages voor autokosten vervangen door een berekeningsformule met een specifieke regeling voor plug-in hybrides.
De aftrek van autokosten in de vennootschapsbelasting is afhankelijk van de CO2-uitstoot en het type brandstof van het voertuig.
Vanaf 2020 (aanslagjaar 2021) wordt het aftrekpercentage berekend volgens deze formule

120 % – (0,5 % x CO2-uitstoot x coëfficiënt brandstoftype)

De brandstofcoëfficiënt is gelijk aan:

 • 1 voor dieselmotoren
 • 0,90 voor aardgasmotoren (CNG) en een belastbaar vermogen < 12 fiscale pk
 • 0,95 voor andere voertuigen (benzine, lpg, biobrandstof, elektrisch)

Het aftrekpercentage bedraagt minimum 50% (40% als de CO2-uitstoot hoger is dan 200) en maximum 100%. Voor elektrische wagens daalde dus het huidige aftrekpercentage van 120% op 1 januari 2020 naar 100%. Brandstofkosten volgen voortaan hetzelfde regime als de autokosten en zijn niet langer standaard 75% aftrekbaar.

Het aftrekpercentage voor autokosten in de personenbelasting is hetzelfde als in de vennootschapsbelasting, maar alle personenwagens aangeschaft vóór 1 januari 2018 behouden het minimum aftrekpercentage van 75%.

Bijzondere regeling voor plug-in hybrides

Hybridewagens hebben naast de verbrandingsmotor ook een elektrische motor. In het nieuwe systeem wordt er een onderscheid gemaakt tussen ‘echte’ hybrides en ‘valse’ hybrides.

Hybridewagens die in de praktijk op de verbrandingsmotor rijden omwille van een beperkte elektrische batterij worden fiscaal beschouwd als ‘valse’ hybrides.
Zij worden minder fiscaal aantrekkelijk.
Voor de berekening van het voordeel van alle aard en van het aftrekpercentage wordt dan geen rekening gehouden met de officiële CO2-uitstoot van dat voertuig maar met:

 • de CO2-uitstoot vermenigvuldigd met 2,5 of;
 • de CO2-uitstoot van een overeenstemmend niet hybridevoertuig

Een door de administratie goedgekeurde lijst van overeenstemmende voertuigen is in de maak.
Let op de aankoopdatum! De nieuwe regels gelden niet voor ‘valse’ hybride wagens aangeschaft vóór 1 januari 2018.

CO2-meetmethodes

Vroeger werd de CO2-waarde van een nieuw model gemeten onder de NEDC-methode (New European Driving Cycle).
Sinds september 2018 gebruikt men voor deze meting de nieuwe Europese WLTP-norm (Worldwide Light vehicle Testing Procedure).
Deze strengere testmethode leidt tot hogere CO2-uitstootgehaltes. De NEDC-uitstoten mogen nog gebruikt worden tot 31 december 2020.

 

Bron: wolterskluwer.com

MB Boekhouding & Fiscaliteit breidt uit !!!

Wij zijn trots te mogen aankondigen dat MB Boekhouding & Fiscaliteit uitbreidt!

Zonet is een nieuwe vestiging onder naam van MB Boekhouding & Fiscaliteit geopend in Oostkamp.

Er werd een samenwerking gerealiseerd met de heer Tom Simoens, een ervaren gecertificeerd accountant, die dezelfde normen en waarden van MB Boekhouding & Fiscaliteit draagt.
Hij zal het kantoor in Oostkamp, samen met zijn medewerker Abdel Bouseksou, uitbaten.

Het kantoor is gevestigd in het centrum van Oostkamp, meer bepaald in de Kortrijksestraat 13, vlakbij de kerk en het gemeenteplein.

De kantoren in Maldegem en Oostkamp blijven apart bestaan en zullen elkaar ondersteunen.
Deze samenwerking zorgt voor een synergie in expertise en de mogelijkheid om onze manier van werken aan een nog breder publiek aan te bieden.

Mogelijkheden tot gebruik van ecocheques worden uitgebreid

Bijna één op de twee werknemers in België ontvangt ecocheques.
De Nationale Arbeidsraad heeft opnieuw enkele nieuwe labels ingevoerd, zodat ecocheques ingezet kunnen worden voor de nieuwste ecologische trends.
Goed nieuws voor de begunstigden, die nu nog meer mogelijkheden hebben om van dit systeem gebruik te maken.
Om het overzicht te bewaren tussen nieuwe mogelijkheden en vaste waarden, leest u hier tien originele manieren om een stap verder te gaan in duurzaam consumeren.
 
Nieuwe gewoontes aannemen

 • Eet vis, schaal- en schelpdieren met het MSC-ecolabel
  Het lijkt in eerste instantie misschien ongebruikelijk, maar het is nu mogelijk om zeevruchten te kopen met ecocheques. Let op: deze producten moeten het MSC-ecolabel dragen, dat aan zeer strenge criteria voor duurzame visserij voldoet. De inspanning moet namelijk tot een bepaald niveau beperkt worden om een duurzame vispopulatie in stand te houden. Daarnaast mag de visserij maar een minimale impact op het milieu hebben, en moet het visbedrijf efficiënt beheerd worden. Het label wil de consument begeleiden in een duurzaam aanbod van vis, schaal- en schelpdieren.
 • Wees verbonden met de natuur dankzij het Ecogarantie-label
  Dit label is nog een nieuwkomer op de lijst van de NAR, en garandeert dat producten met respect voor het milieu worden geproduceerd. Bovendien zijn sommige ingrediënten biologisch gekweekt. Met het label wordt het winkelmandje van de consument uitgebreid met een grote verscheidenheid aan producten, zoals babyproducten, cosmetica, essentiële oliën, schoonmaakproducten, enzovoort. Goed nieuws: het gebruik van genetisch gemodificeerde ingrediënten is verboden in deze producten. De natuur dankt u.
 • Verzorg je huid met het Cosmebio-label
  Dit label werd in 2002 gecreëerd als resultaat van een samenwerking tussen verschillende bedrijven die de biologische samenstelling van cosmetica wilden garanderen. Het Cosmebio-label wordt enkel toegekend aan producten die aan vastgelegde productienormen voldoen, niet per se aan een volledig merk (niet alle producten van een merk hebben dus noodzakelijk het Cosmebio-label). Momenteel vertegenwoordigt dit label meer dan 400 producenten van biologische cosmetica. Tijd om uw toiletzak in de gaten te houden.
 • Natuurlijke stoffen met het GOTS-label
  Dit internationale label werd in 2020 in het leven geroepen voor biologisch textiel. GOTS garandeert een ecologische en sociaal verantwoorde productie. Enkel natuurlijke vezels hiervoor in aanmerking. Dankzij het label wordt het dus ook mogelijk om bijvoorbeeld huishoudlinnen of kleding te kopen met ecocheques.
 • Probeer eens te huren
  Het is nu mogelijk om materiaal te huren met ecocheques. Gehuurd materiaal moet aan dezelfde criteria voldoen als tweedehands. Dit initiatief is bedoeld om het leven van bijvoorbeeld beginnende tuiniers of startende eventmanagers een handje te helpen, wanneer de situatie dit weer toelaat. Bovendien is het beter voor het milieu om materiaal opnieuw te gebruiken, hetzij tweedehands (wat al mogelijk was), hetzij door dit te huren.
 • Groene vingers in moestuinen
  De lockdown heeft voor groene vingers gezorgd bij heel wat Belgen. Op deze manier konden ze hun vrije tijd op een aangename manier invullen, en kregen ze de smaak te pakken om eigen groenten, fruit en andere planten te kweken. Ook de populariteit van gemeenschappelijke moestuinen kende een boost, vooral in de grote steden. Het is dan ook interessant om te weten dat de huur van deze tuinen met ecocheques betaald kan worden. Deze nieuwe mogelijkheid bevordert de lokale productie en consumptie en vermijdt dus het vervoer van producten. Geen excuses meer om je groene vingers niet te ontwikkelen.
 
Vergeet ook deze mogelijkheden niet
Naast de laatste toevoegingen aan de lijst, zijn er nog andere alternatieven die soms vergeten worden maar toch zeer nuttig blijken.
We herinneren u er graag aan:
 • Biogarantie is altijd toegestaan
  Producten met het Biogarantie-label garanderen de consument dat producten gelinkt zijn aan lokale Belgische landbouwers en producenten. In een Biogarantie-winkel kunt u alles kopen met ecocheques. Dit is de ideale gelegenheid om plaatselijke bedrijven te steunen, die het al sinds de eerste lockdown zwaar te verduren krijgen.
 • Tweedehands winkelen
  Kledij, schoenen, meubelen en decoratie, speelgoed en consoles, … De lijst van tweedehandsproducten die u met ecocheques kunt aanschaffen, is erg lang. Heel wat mensen vinden het heerlijk om rond te dwalen in tweedehands- en kringloopwinkels om unieke stukken te vinden. Vintage is een echte trend. Door tweedehands te shoppen, heeft het hergebruiken van voorwerpen ook een onmiskenbaar effect op productie en recycling.
 • Ontdek België met een groene staycation
  We dromen allemaal van reizen en het ontdekken van nieuwe plekken. België heeft heel wat onbekende parels te bieden in tijden van lockdown, maar ook daarna. Waarom niet genieten van een moment van ontspanning en avontuur in een Green Key-vestiging? Deze verblijven zijn milieuvriendelijk, respecteren de natuur en voldoen aan verschillende criteria met betrekking tot water, energie, afval, schoonmaakmiddelen, enzovoort. Volgende halte? Green Key!
 • Energiezuinige huishoudapparatuur
  Consumenten kunnen ecocheques inzetten om energiezuinige huishoudtoestellen met het nieuwe Europese energielabel aan te kopen dat sinds 1 maart in gebruik is. Maar, geen paniek: apparatuur met het oude label kan nog tot 1 november met ecocheques aangekocht worden, terwijl de lijst met het nieuwe label volledig wordt bijgewerkt.
 
Vergeet ook niet dat ecocheques geldig zijn voor de huur, plaatsing, onderhoud, reparatie en eventuele filters van deze producten.
 
Voor meer inspiratie of om de nieuwe geldigheidsdatum van uw ecocheques te weten te komen, bezoek https://www.myecocheques.be!
Bron: https://blog.forumforthefuture.be/nl/article/10-originele-manieren-om-ecocheques-te-gebruiken-/11702

Bepaling kadastraal inkomen buitenlands onroerend goed

U weet het, of u weet het nog niet, maar vanaf aanslagjaar 2022 worden buitenlandse tweede verblijven in België belast op basis van een kadastraal inkomen, net zoals dit reeds voor Belgische onroerende goederen het geval is.

Tot en met aanslagjaar 2021 is de basis voor de belastingen nog de bruto huurprijs van het onroerend goed, na aftrek van de buitenlandse belastingen. ( Behoudens enkele uitzonderingen )

In veel gevallen leidde dit tot een hogere belasting t.o.v. de situatie waarin het onroerend goed in België zou gelegen zijn.
De Belgische overheid werd hiervoor op de vingers getikt door Europa en heeft daarom beslist om ook een kadastraal inkomen toe te kennen aan de buitenlandse onroerende goederen.

In dit kader verstuurt de FOD Financiën binnenkort formulieren om dit kadastraal inkomen te bepalen.

Belgische belastingplichtigen die eigenaar zijn een onroerend goed in het buitenland en die het onroerend inkomen van dat goed al aangegeven hebben in hun vorige aangiften in de personenbelasting,
ontvangen vanaf 15 juni een formulier om het kadastraal inkomen van dat onroerend goed vast te stellen.

Belastingplichtigen die dat onroerend inkomen dit jaar voor het eerst aangeven, ontvangen hetzelfde formulier vanaf september / oktober.

Alle betrokken belastingplichtigen hebben ook de mogelijkheid om hun aangifte online in te dienen via MyMinfin.

Men heeft tot 31/12/2021 de tijd om de aangifte in te dienen.

Belastingplichtigen die voortaan een onroerend goed in het buitenland verwerven, moeten spontaan een aangifte indienen binnen de 4 maanden na de aankoop.

Mensen die hulp wensen bij het invullen van de betreffende aangifte, kunnen vanzelfsprekend bij ons terecht.

Update crisis-overbruggingsrecht

De crisis is nog niet voorbij. Heel wat ondernemingen blijven gesloten of verliezen heel wat omzet.
O.a. het overbruggingsrecht helpt om de ondernemers te ondersteunen.
Bij deze nog eens een duidelijk overzicht over wanneer je welk recht hebt.

Let op:
Het overbruggingsrecht wordt enkel toegekend aan ondernemers die actief zijn in hoofdberoep of bijberoepers die sociale bijdragen betalen op een basis van min. € 7.021,29.
De deadline voor de aanvraag van het overbruggingsrecht:

Oktober – december 2020: Aanvragen voor 30/06/2021
Januari – maart 2021: Aanvragen voor 30/09/2021
April – mei 2021: Aanvragen voor 31/12/2021