Bepaling kadastraal inkomen buitenlands onroerend goed

U weet het, of u weet het nog niet, maar vanaf aanslagjaar 2022 worden buitenlandse tweede verblijven in België belast op basis van een kadastraal inkomen, net zoals dit reeds voor Belgische onroerende goederen het geval is.

Tot en met aanslagjaar 2021 is de basis voor de belastingen nog de bruto huurprijs van het onroerend goed, na aftrek van de buitenlandse belastingen. ( Behoudens enkele uitzonderingen )

In veel gevallen leidde dit tot een hogere belasting t.o.v. de situatie waarin het onroerend goed in België zou gelegen zijn.
De Belgische overheid werd hiervoor op de vingers getikt door Europa en heeft daarom beslist om ook een kadastraal inkomen toe te kennen aan de buitenlandse onroerende goederen.

In dit kader verstuurt de FOD Financiën binnenkort formulieren om dit kadastraal inkomen te bepalen.

Belgische belastingplichtigen die eigenaar zijn een onroerend goed in het buitenland en die het onroerend inkomen van dat goed al aangegeven hebben in hun vorige aangiften in de personenbelasting,
ontvangen vanaf 15 juni een formulier om het kadastraal inkomen van dat onroerend goed vast te stellen.

Belastingplichtigen die dat onroerend inkomen dit jaar voor het eerst aangeven, ontvangen hetzelfde formulier vanaf september / oktober.

Alle betrokken belastingplichtigen hebben ook de mogelijkheid om hun aangifte online in te dienen via MyMinfin.

Men heeft tot 31/12/2021 de tijd om de aangifte in te dienen.

Belastingplichtigen die voortaan een onroerend goed in het buitenland verwerven, moeten spontaan een aangifte indienen binnen de 4 maanden na de aankoop.

Mensen die hulp wensen bij het invullen van de betreffende aangifte, kunnen vanzelfsprekend bij ons terecht.

Plaats een reactie