Afschaffing attest 6% btw

Aannemers kunnen onder bepaalde voorwaarden hun werk aan een woning factureren met 6% btw.

Om deze voordeelmaatregel toe te kunnen passen, moest de klant een btw-attest bezorgen.

Deze verplichting valt nu weg, mits onderstaande melding gemaakt wordt op de factuur:

“Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Neem gerust contact op met het kantoor bij vragen.

Update steunmaatregelen corona

  Vlaamse steun voor ondernemers (coronavirus)  
Om de zelfstandigen en ondernemingen te ondersteunen tijdens de coronacrisis voorziet de Vlaamse overheid een aantal nieuwe steunmaatregelen alsook een versoepeling van verschillende bestaande subsidies.

De evenementensector, die door sluitingen wordt getroffen, zal een verlaging van de RSZ-bijdragen genieten in het vierde kwartaal 2021.

Daarnaast zullen o.m. volgende maatregelen gelden voor ondernemingen in het eerste kwartaal 2022:
1. Tijdelijke werkloosheid ten gevolge van overmacht voor alle sectoren (alsook de tijdelijke werkloosheid omwille van quarantaine van een kind)

2. Het dubbel overbruggingsrecht voor wie zijn zaak moet sluiten en het enkelvoudige crisisoverbruggingsrecht voor alle sectoren vanaf een omzetdaling van 40% (reeds vanaf december 2021)

3. De mogelijkheid van uitstel van betaling van de bedrijfsvoorheffing, de btw, enz. zonder nalatigheidsinteresten

4. Het behoud van het btw-tarief (6%) voor hydroalcoholische gels en maskers.

5. De mogelijkheid van individueel uitstel van de betaling van sociale bijdragen aan de RSZ.

6. De evenementensector zal worden ondersteund met een belastingkrediet van 25% op niet-recupereerbare gemaakte kosten dat onmiddellijk kan worden aangevraagd voor het inkomstenjaar 2021.

 

Er worden ook drie nieuwe steunmaatregelen uitgewerkt:

1. Via het Vlaams Beschermingsmechanisme 11 zullen bepaalde sectoren (o.a. eventsector, discotheken, feestzalen, bus- en personenvervoer, grote vakantiewoningen en jeugdherbergen, reisbureaus, bioscopen, professionele indoorsportclubs, …) terug steun kunnen aanvragen ingevolge de sterke exploitatiebeperkingen.

2. Net zoals in 2020 wordt voor 2021 een Globalisatiemechanisme uitgewerkt voor gezonde bedrijven die ten gevolge de coronamaatregelen zware omzetverliezen van meer dan 60% over het ganse jaar hadden.

3. De overbruggingslening richt zich op investeringen in ventilatie, luchtkwaliteit, maar ook op de financiering voor het vernieuwen van voorraden of het dekken van vaste kosten zoals handelshuur.

Deze laatste 3 maatregelen zullen pas operationeel worden in 2022. Deze maatregelen wordt nu aangemeld bij de EU in het kader van staatssteunregels. Pas na goedkeuring door Europa kan de Vlaamse Regering een definitieve beslissing nemen en kan de steunmaatregel door VLAIO uitgewerkt worden.

Bron: Vlaio.be

 

MB Boekhouding & Fiscaliteit breidt uit!

Wij zijn trots en blij te mogen aankondigen dat MB Boekhouding & Fiscaliteit verder uitbreidt.

Er werd een samenwerking gerealiseerd met Steven Dewulf, een ervaren accountant die onze visie en normen deelt.

Steven was al deels actief in Maldegem, maar zal nu ook zijn kantoor in Oudenburg voortaan uitbaten onder de noemer van “MB Boekhouding Oudenburg”.

De samenwerking zorgt voor een verdere verbreding van de expertise binnen de groep, alsook voor een groter bereik zodat we nog meer mensen kunnen helpen.

 

 

Wijzigingen aankoop onroerende goederen vanaf 1/1/2022

De Vlaamse regering heeft aangekondigd de registratierechten te verlagen van 6 naar 3 procent op de aankoop van de enige, eigen woning vanaf 1/1/2022.
Ook voor wie zijn eerste woning grondig energiezuinig renoveert zakt het tarief van 5 naar 1 procent!

Voor tweede, … woningen, maar ook voor bedrijfspanden en dergelijke stijgen de registratierechten echter van 10% naar 12%.

Indien u bezig bent met de aankoop van uw enige, eigen woning, kunt u eventueel nu reeds een overeenkomst tekenen, maar de akte bij de notaris pas na nieuwjaar laten verlijden om te besparen op de registratierechten.
Indien u bezig bent met de aankoop van een bedrijfspand of een andere dan uw enige, eigen woning, haast u zich best om de akte nog dit jaar te laten verlijden.

Ook is het zo dat wie een onroerend goed koopt en daarvoor leent bij de bank, het onroerend goed vanaf 2022 verplicht geschat wordt en het slechts mogelijk zal zijn om maximaal de geschatte waarde van het pand te belenen, ondanks u meer betaalt.

Nog een bijkomend weetje voor de toekomst:

Vanaf 1 januari 2024 wordt de meeneembaarheid van registratierechten afgeschaft.
In bepaalde gevallen kan je een deel van de betaalde registratierechten op de aankoop van een woning, verrekenen op de registratierechten bij aankoop van een andere woning, wanneer de eerste verkocht wordt.
Tot nog toe kun je een deel van je registratierechten verrekenen, maar binnenkort betaal je in dit geval dus opnieuw de volle pot.

Automatische toekenning premie van € 500,00 voor zelfstandigen in moeilijkheden

Premie van 500 euro voor zelfstandigen in moeilijkheden door coronacrisis

 

De regering heeft beslist om zelfstandigen die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis, een eenmalige premie van 500 euro toe te kennen.

De premie is voor zelfstandigen die minimaal zes maanden een crisis-overbruggingsuitkering ontvingen.

Wanneer kom je precies in aanmerking?

Je komt in aanmerking voor deze eenmalige premie als zelfstandige in hoofdberoep of als meewerkende partner, maar ook indien je minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep verschuldigd bent (748,11 euro per kwartaal in 2021) als zelfstandige in bijberoep, zelfstandige in hoofdberoep met gelijkstelling bijberoep (artikel 37), student-zelfstandige of 65-plusser zonder pensioen.

Je moet bovendien tussen 1 oktober 2020 en 30 april 2021 ten minste zes maanden een crisis-overbruggingsuitkering hebben ontvangen. Het hoeft niet om zes opeenvolgende uitkeringen te gaan.

Deze uitkeringen tellen mee:

 • het enkel en dubbel crisis-overbruggingsrecht wegens verplichte sluiting of afhankelijkheid;
 • de relance-uitkering;
 • het crisis-overbruggingsrecht wegens omzetdaling.

Deze uitkeringen tellen niet mee:

 • het crisis-overbruggingsrecht wegens quarantaine;
 • het crisis-overbruggingsrecht wegens de opvang van een kind;
 • halve uitkeringen crisis-overbruggingsrecht;
 • het klassiek overbruggingsrecht;
 • een onterecht ontvangen uitkering die teruggevorderd werd.

Om welk bedrag gaat het?

De premie is eenmalig en bedraagt 598,80 euro bruto. Ze is afzonderlijk belastbaar tegen een aanslagvoet van 16,5%. Je ontvangt dus een nettobedrag van 500 euro, dat ten laatste op 30 september 2021 zal worden uitbetaald.

Hoe moet je de premie aanvragen?

Je hoeft hiervoor niets te ondernemen. Zodra alle details en voorwaarden helemaal duidelijk zijn, neemt het sociaal verzekeringsfonds zélf contact op met de zelfstandigen die in aanmerking komen.
Je zal de premie dus automatisch ontvangen als je aan de voorwaarden voldoet.

bron: https://www.liantis.be

De uitdaging om geschikte werknemers te vinden…

Als gepassioneerd ondernemer zijn we gedreven om ons doel te bereiken, een meerwaarde te betekenen en stoppen we enorm veel energie in onze zaak.
Zoals elders in het leven, is het niet altijd rozengeur en maneschijn, maar komen we als ondernemer ook obstakels tegen.
Een algemeen probleem dat momenteel bij veel ondernemers leeft, is een tekort aan geschikte werknemers.

In bijna iedere sector hoor je hetzelfde verhaal. Veelal wordt er ook over geklaagd.
Ondanks dit misschien een ventilatie van emoties kan betekenen, schieten we daar echter niet mee op.

We kunnen hopen dat de overheid structurele maatregelen neemt om het groeiend probleem in te dijken ( denk maar aan de vergrijzing die nog verder evolueert ).
Ondanks we de overheid moeten stimuleren om actie te ondernemen, lijkt het wachten op een oplossing van bovenhand weinig efficiënt en ondernemend.

Als ondernemer is het belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen en creatief te zijn.
De automatisering en digitale transformatie die momenteel bezig is, zal een deel oplossen,  maar ook niet alles.
Het is belangrijk om niet beperkend te zijn in het denken, talenten te zien in mensen en deze mee te helpen ontwikkelen, flexibel te zijn, uiteenlopende contacten te leggen, kansen te grijpen, maar ook een goede basis te creëren op de werkvloer, waar mensen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen.

Het is een uitdaging, maar niet de eerste, noch de laatste.
Een ondernemer creëert oplossingen en door samen te werken en creatief te zijn, zal ook deze uitdaging opgelost raken.

Wij proberen onze bijdrage te leveren in het verhaal van onze cliënten en daarbuiten, voornamelijk door mensen te connecteren.
Bij deze ook enkele ( lokale ) initiatieven die jullie hier verder in kunnen ondersteunen.

Op 29/10/2021 vindt de eerste jobbeurs in Maldegem plaats. Meer info via: www.jobbeursmaldegem.be

https://www.voka.be/ik-wil-talent-aanwerven-en-versterken?tab-list-25916-active-id=25913

Jobs In Vlaanderen – Home

Als werkgever kan je hierop gratis je vacatures publiceren (linken door naar je eigen website) en zal de stad/gemeente deze vacature verder verspreiden.

Deze website werd net gelanceerd. Deelnemende gemeenten worden wekelijks geüpdatet.

Belastingvoordeel bij kwijtschelding huur ondernemingen

Bij deze wensen wij uw aandacht te vestigen op het belastingvoordeel dat een eigenaar kan genieten wanneer men huur kwijtscheldt aan een onderneming die de zaak ( gedeeltelijk ) heeft moeten / moet sluiten ten gevolge van de COVID-19 maatregelen.

Het belastingvoordeel kon reeds bekomen worden wanneer de ( gedeeltelijke ) kwijtschelding van de huur voor de maanden maart, april en/of mei 2021 wordt verleend.
Nu wordt de maatregel uitgebreid naar de ( gedeeltelijke ) kwijtschelding van de huur voor de maanden juni, juli, augustus of september 2021.

Om de eigenaar te belonen / stimuleren deze ( gedeeltelijke ) kwijtschelding toe te staan, kan er een belastingvermindering worden toegekend tot 30% van de kwijtgescholden huur.

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan de maatregel.
Indien u meer informatie wenst hierover, raden wij u aan volgende website te consulteren of het kantoor te contacteren.

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/belastingvoordeel-kwijtschelding-huur-coronavirus

 

Let op:

Indien u als onderneming reeds een kwijtschelding hebt bekomen van de eigenaar, of dit alsnog kunt bekomen voor de maanden maart, april of mei van 2021, moet een schriftelijke overeenkomst bij de FOD Financiën worden ingediend voor 15/07/2021.
Voor de maanden juni, juli, augustus en september 2021 is er nog tijd tot 15/11/2021.

Akkoord omtrent autofiscaliteit voor de ( nabije ) toekomst

De regering heeft een akkoord bereikt over het wetsontwerp over de vergroening van de mobiliteit.
In de toekomst zullen alleen de kosten voor auto’s die geen CO2 uitstoten, fiscaal aftrekbaar zijn.
Er komen stimulansen voor bedrijven en particulieren om laadpalen te installeren. Daarnaast wordt ook het mobiliteitsbudget uitgebreid en versoepeld.

Geen aftrek meer voor (nieuwe) klassieke auto’s vanaf 2026

Voor auto’s met verbrandingsmotor die gekocht (of geleased …) worden vanaf 1 januari 2026, komt er een radicaal aftrekverbod.

De fiscale aftrek voor koolstofemissievrije wagens wordt vanaf 2027 afgebouwd:

 • aangekocht in 2026: 100 % aftrek voor de volledige looptijd;
 • aangekocht in 2027: 95 % aftrek voor de volledige looptijd;
 • aangekocht in 2028: 90 % aftrek voor de volledige looptijd;
 • aangekocht in 2029: 82,5 % aftrek voor de volledige looptijd;
 • aangekocht in 2030: 75 % aftrek voor de volledige looptijd;
 • aangekocht in 2031: 67,5 % aftrek voor de volledige looptijd;

Laadstations fiscaal gestimuleerd

Wie als particulier (eigenaar of zelfs huurder) tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 een laadstation thuis plaatst, krijgt een belastingvermindering.

 • wie die aankoop doet tussen 1 september 2021 en 31 december 2022, kan profiteren van een belastingvermindering van 45 %;
 • dat tarief neemt af tot 30 % voor wie een aankoop doet tussen 1 januari 2023 en 31 december 2023;
 • het tarief daalt verder tot 15 % tussen 1 januari 2024 en 31 augustus 2024.

Het bedrag waarvoor een belastingvermindering kan worden verleend, is beperkt tot € 1500 (niet geïndexeerd) per laadpaal en per belastingplichtige.
Het laadstation moet wel intelligent zijn (namelijk het kan de laadtijd en laadvermogen sturen) en mag enkel gebruik maken van groene stroom.
Daarvoor is het niet nodig om zonnepanelen te leggen: een contract voor 100 % groene stroom met de elektriciteitsmaatschappij is ook goed.
Bedrijven die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 investeren in een publiek toegankelijk laadstation, kunnen op hun beurt rekenen op een verhoogde kostenaftrek.

Die kostenaftrek wordt afgebouwd:

 • voor aankopen tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 geldt een aftrekpercentage van 200 %;
 • voor aankopen tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024 is dat 150 %.

Het laadstation moet vrij toegankelijk zijn voor iedereen. De aftrek geldt ook in de personenbelasting.

Voor bedrijven die zich een nieuwe koolstofemissievrije vrachtwagen aanschaffen, een tankinfrastructuur voor waterstof installeren of een elektrisch laadstation installeren, zal een verhoogde investeringsaftrek gelden. Het tarief bedraagt 35 % in 2023, 29,5 % in 2024, 24 % in 2025, 18,5 % in 2026 en 13,5 % in 2027.

Mobiliteitsbudget verruimd

Het mobiliteitsbudget wordt vanaf 1 september 2021 toegankelijker. Het is bestemd voor alle werknemers die een bedrijfswagen hebben of ervoor in aanmerking komen, en die ervan afzien.
Volgende bestedingen komen voortaan ook in aanmerking:

 • fietsleningen, stallingkosten en kosten veiligheidsuitrusting;
 • steps;
 • abonnementen voor het openbaar vervoer van inwonende gezinsleden;
 • parkeerkosten met betrekking tot het gebruik van het openbaar vervoer;
 • een forfaitaire voetgangerspremie van € 0,24/km voor de verplaatsing tussen thuis en het werk;
 • ook kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen tellen voortaan mee (voor een woning dichter bij het werk), niet alleen huur en interest.
  Bovendien hoeft de woning niet minstens op 5 km van het werk te liggen, tot 10 km kan voortaan ook.

Er komt wel een verstrenging doordat de ‘milieuvriendelijke auto’ die in aanmerking komt als alternatief voor de afgestane bedrijfswagen, vanaf 2026 emissievrij moet zijn.

Overgangsregime vanaf 2023: aftrek begrensd en afgebouwd

Voor personenwagens op fossiele brandstof die zijn aangeschaft tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 geldt ook een overgangsregel, maar die wordt afgebouwd.
De aftrekbaarheid wordt in 2025 begrensd op 75 %, 50 % in 2026, 25 % in 2027 en daalt tot nul in 2028.
Dus als men op basis van de gekende formule uitkomt op een hoger cijfer, wordt de aftrek gereduceerd tot die drempelwaarde.
Bovendien is er geen ondergrens van 50 %, meer, en geen ondergrens van 40 % meer voor auto’s met een CO2-uitstoot van 200 g/km of meer.
Dat betekent dat de aftrek ook tijdens de overgangsperiode al kan dalen tot 0 % (met name bij een uitstoot van 240 g/km voor een dieselauto, 253 voor een benzineauto).
De beroepskosten met betrekking tot het gebruik van een koolstofemissievrije auto die is aangekocht, geleased of gehuurd tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025, zullen 100 % fiscaal aftrekbaar zijn.
Op dat punt is er dus geen verschil met de huidige regeling of met de regeling die van toepassing zal zijn in 2026.

Opgelet: als een belastingplichtige in 2024 een tweedehandsauto koopt, geldt voor die koper de overgangsregeling niet, ook al is de auto door de eerste eigenaar gekocht vóór 2023!

Voor plug-in hybrides die worden aangekocht vanaf 1 januari 2023, zal de fiscale aftrek­baarheid specifiek van brandstofkosten (benzine of diesel) begrensd worden tot 50 %.
Die maatregel staat een beetje los van de bovengenoemde aftrekbegrenzingen. Hij is bedoeld om het gebruik van de verbrandingsmotor in dergelijke auto’s te ontmoedigen. Het is immers een gekend fenomeen dat veel gebruikers geen gebruik maken van de mogelijkheid om de accu op te laden aan het stopcontact, waardoor de reële uitstoot veel hoger ligt dan de officiële uit­stoot waarop de fiscale aftrek gebaseerd is.
Het beperken van de aftrek voor diesel en benzine moet de gebruikers ertoe aanzetten om zoveel mogelijk elektriciteit of waterstof te ‘tanken’.
Deze regeling geldt voor alle duidelijkheid niet alleen in de vennootschapsbelasting maar ook in de personenbelasting.

Voor auto’s die nu al in gebruik zijn (of in de komende 2 jaar gekocht worden) verandert er eigenlijk niets.
Voor personenwagens op fossiele brandstof die aangeschaft zijn vóór 1 juli 2023 zal ook na 2026 de huidige fiscale aftrekregeling blijven.

Huidige berekening aftrekpercentage

In 2020 werd de tabel met aftrekpercentages voor autokosten vervangen door een berekeningsformule met een specifieke regeling voor plug-in hybrides.
De aftrek van autokosten in de vennootschapsbelasting is afhankelijk van de CO2-uitstoot en het type brandstof van het voertuig.
Vanaf 2020 (aanslagjaar 2021) wordt het aftrekpercentage berekend volgens deze formule

120 % – (0,5 % x CO2-uitstoot x coëfficiënt brandstoftype)

De brandstofcoëfficiënt is gelijk aan:

 • 1 voor dieselmotoren
 • 0,90 voor aardgasmotoren (CNG) en een belastbaar vermogen < 12 fiscale pk
 • 0,95 voor andere voertuigen (benzine, lpg, biobrandstof, elektrisch)

Het aftrekpercentage bedraagt minimum 50% (40% als de CO2-uitstoot hoger is dan 200) en maximum 100%. Voor elektrische wagens daalde dus het huidige aftrekpercentage van 120% op 1 januari 2020 naar 100%. Brandstofkosten volgen voortaan hetzelfde regime als de autokosten en zijn niet langer standaard 75% aftrekbaar.

Het aftrekpercentage voor autokosten in de personenbelasting is hetzelfde als in de vennootschapsbelasting, maar alle personenwagens aangeschaft vóór 1 januari 2018 behouden het minimum aftrekpercentage van 75%.

Bijzondere regeling voor plug-in hybrides

Hybridewagens hebben naast de verbrandingsmotor ook een elektrische motor. In het nieuwe systeem wordt er een onderscheid gemaakt tussen ‘echte’ hybrides en ‘valse’ hybrides.

Hybridewagens die in de praktijk op de verbrandingsmotor rijden omwille van een beperkte elektrische batterij worden fiscaal beschouwd als ‘valse’ hybrides.
Zij worden minder fiscaal aantrekkelijk.
Voor de berekening van het voordeel van alle aard en van het aftrekpercentage wordt dan geen rekening gehouden met de officiële CO2-uitstoot van dat voertuig maar met:

 • de CO2-uitstoot vermenigvuldigd met 2,5 of;
 • de CO2-uitstoot van een overeenstemmend niet hybridevoertuig

Een door de administratie goedgekeurde lijst van overeenstemmende voertuigen is in de maak.
Let op de aankoopdatum! De nieuwe regels gelden niet voor ‘valse’ hybride wagens aangeschaft vóór 1 januari 2018.

CO2-meetmethodes

Vroeger werd de CO2-waarde van een nieuw model gemeten onder de NEDC-methode (New European Driving Cycle).
Sinds september 2018 gebruikt men voor deze meting de nieuwe Europese WLTP-norm (Worldwide Light vehicle Testing Procedure).
Deze strengere testmethode leidt tot hogere CO2-uitstootgehaltes. De NEDC-uitstoten mogen nog gebruikt worden tot 31 december 2020.

 

Bron: wolterskluwer.com