MB Boekhouding & Fiscaliteit breidt uit !!!

Wij zijn trots te mogen aankondigen dat MB Boekhouding & Fiscaliteit uitbreidt!

Zonet is een nieuwe vestiging onder naam van MB Boekhouding & Fiscaliteit geopend in Oostkamp.

Er werd een samenwerking gerealiseerd met de heer Tom Simoens, een ervaren gecertificeerd accountant, die dezelfde normen en waarden van MB Boekhouding & Fiscaliteit draagt.
Hij zal het kantoor in Oostkamp, samen met zijn medewerker Abdel Bouseksou, uitbaten.

Het kantoor is gevestigd in het centrum van Oostkamp, meer bepaald in de Kortrijksestraat 13, vlakbij de kerk en het gemeenteplein.

De kantoren in Maldegem en Oostkamp blijven apart bestaan en zullen elkaar ondersteunen.
Deze samenwerking zorgt voor een synergie in expertise en de mogelijkheid om onze manier van werken aan een nog breder publiek aan te bieden.

Mogelijkheden tot gebruik van ecocheques worden uitgebreid

Bijna één op de twee werknemers in België ontvangt ecocheques.
De Nationale Arbeidsraad heeft opnieuw enkele nieuwe labels ingevoerd, zodat ecocheques ingezet kunnen worden voor de nieuwste ecologische trends.
Goed nieuws voor de begunstigden, die nu nog meer mogelijkheden hebben om van dit systeem gebruik te maken.
Om het overzicht te bewaren tussen nieuwe mogelijkheden en vaste waarden, leest u hier tien originele manieren om een stap verder te gaan in duurzaam consumeren.
 
Nieuwe gewoontes aannemen

 • Eet vis, schaal- en schelpdieren met het MSC-ecolabel
  Het lijkt in eerste instantie misschien ongebruikelijk, maar het is nu mogelijk om zeevruchten te kopen met ecocheques. Let op: deze producten moeten het MSC-ecolabel dragen, dat aan zeer strenge criteria voor duurzame visserij voldoet. De inspanning moet namelijk tot een bepaald niveau beperkt worden om een duurzame vispopulatie in stand te houden. Daarnaast mag de visserij maar een minimale impact op het milieu hebben, en moet het visbedrijf efficiënt beheerd worden. Het label wil de consument begeleiden in een duurzaam aanbod van vis, schaal- en schelpdieren.
 • Wees verbonden met de natuur dankzij het Ecogarantie-label
  Dit label is nog een nieuwkomer op de lijst van de NAR, en garandeert dat producten met respect voor het milieu worden geproduceerd. Bovendien zijn sommige ingrediënten biologisch gekweekt. Met het label wordt het winkelmandje van de consument uitgebreid met een grote verscheidenheid aan producten, zoals babyproducten, cosmetica, essentiële oliën, schoonmaakproducten, enzovoort. Goed nieuws: het gebruik van genetisch gemodificeerde ingrediënten is verboden in deze producten. De natuur dankt u.
 • Verzorg je huid met het Cosmebio-label
  Dit label werd in 2002 gecreëerd als resultaat van een samenwerking tussen verschillende bedrijven die de biologische samenstelling van cosmetica wilden garanderen. Het Cosmebio-label wordt enkel toegekend aan producten die aan vastgelegde productienormen voldoen, niet per se aan een volledig merk (niet alle producten van een merk hebben dus noodzakelijk het Cosmebio-label). Momenteel vertegenwoordigt dit label meer dan 400 producenten van biologische cosmetica. Tijd om uw toiletzak in de gaten te houden.
 • Natuurlijke stoffen met het GOTS-label
  Dit internationale label werd in 2020 in het leven geroepen voor biologisch textiel. GOTS garandeert een ecologische en sociaal verantwoorde productie. Enkel natuurlijke vezels hiervoor in aanmerking. Dankzij het label wordt het dus ook mogelijk om bijvoorbeeld huishoudlinnen of kleding te kopen met ecocheques.
 • Probeer eens te huren
  Het is nu mogelijk om materiaal te huren met ecocheques. Gehuurd materiaal moet aan dezelfde criteria voldoen als tweedehands. Dit initiatief is bedoeld om het leven van bijvoorbeeld beginnende tuiniers of startende eventmanagers een handje te helpen, wanneer de situatie dit weer toelaat. Bovendien is het beter voor het milieu om materiaal opnieuw te gebruiken, hetzij tweedehands (wat al mogelijk was), hetzij door dit te huren.
 • Groene vingers in moestuinen
  De lockdown heeft voor groene vingers gezorgd bij heel wat Belgen. Op deze manier konden ze hun vrije tijd op een aangename manier invullen, en kregen ze de smaak te pakken om eigen groenten, fruit en andere planten te kweken. Ook de populariteit van gemeenschappelijke moestuinen kende een boost, vooral in de grote steden. Het is dan ook interessant om te weten dat de huur van deze tuinen met ecocheques betaald kan worden. Deze nieuwe mogelijkheid bevordert de lokale productie en consumptie en vermijdt dus het vervoer van producten. Geen excuses meer om je groene vingers niet te ontwikkelen.
 
Vergeet ook deze mogelijkheden niet
Naast de laatste toevoegingen aan de lijst, zijn er nog andere alternatieven die soms vergeten worden maar toch zeer nuttig blijken.
We herinneren u er graag aan:
 • Biogarantie is altijd toegestaan
  Producten met het Biogarantie-label garanderen de consument dat producten gelinkt zijn aan lokale Belgische landbouwers en producenten. In een Biogarantie-winkel kunt u alles kopen met ecocheques. Dit is de ideale gelegenheid om plaatselijke bedrijven te steunen, die het al sinds de eerste lockdown zwaar te verduren krijgen.
 • Tweedehands winkelen
  Kledij, schoenen, meubelen en decoratie, speelgoed en consoles, … De lijst van tweedehandsproducten die u met ecocheques kunt aanschaffen, is erg lang. Heel wat mensen vinden het heerlijk om rond te dwalen in tweedehands- en kringloopwinkels om unieke stukken te vinden. Vintage is een echte trend. Door tweedehands te shoppen, heeft het hergebruiken van voorwerpen ook een onmiskenbaar effect op productie en recycling.
 • Ontdek België met een groene staycation
  We dromen allemaal van reizen en het ontdekken van nieuwe plekken. België heeft heel wat onbekende parels te bieden in tijden van lockdown, maar ook daarna. Waarom niet genieten van een moment van ontspanning en avontuur in een Green Key-vestiging? Deze verblijven zijn milieuvriendelijk, respecteren de natuur en voldoen aan verschillende criteria met betrekking tot water, energie, afval, schoonmaakmiddelen, enzovoort. Volgende halte? Green Key!
 • Energiezuinige huishoudapparatuur
  Consumenten kunnen ecocheques inzetten om energiezuinige huishoudtoestellen met het nieuwe Europese energielabel aan te kopen dat sinds 1 maart in gebruik is. Maar, geen paniek: apparatuur met het oude label kan nog tot 1 november met ecocheques aangekocht worden, terwijl de lijst met het nieuwe label volledig wordt bijgewerkt.
 
Vergeet ook niet dat ecocheques geldig zijn voor de huur, plaatsing, onderhoud, reparatie en eventuele filters van deze producten.
 
Voor meer inspiratie of om de nieuwe geldigheidsdatum van uw ecocheques te weten te komen, bezoek https://www.myecocheques.be!
Bron: https://blog.forumforthefuture.be/nl/article/10-originele-manieren-om-ecocheques-te-gebruiken-/11702

Bepaling kadastraal inkomen buitenlands onroerend goed

U weet het, of u weet het nog niet, maar vanaf aanslagjaar 2022 worden buitenlandse tweede verblijven in België belast op basis van een kadastraal inkomen, net zoals dit reeds voor Belgische onroerende goederen het geval is.

Tot en met aanslagjaar 2021 is de basis voor de belastingen nog de bruto huurprijs van het onroerend goed, na aftrek van de buitenlandse belastingen. ( Behoudens enkele uitzonderingen )

In veel gevallen leidde dit tot een hogere belasting t.o.v. de situatie waarin het onroerend goed in België zou gelegen zijn.
De Belgische overheid werd hiervoor op de vingers getikt door Europa en heeft daarom beslist om ook een kadastraal inkomen toe te kennen aan de buitenlandse onroerende goederen.

In dit kader verstuurt de FOD Financiën binnenkort formulieren om dit kadastraal inkomen te bepalen.

Belgische belastingplichtigen die eigenaar zijn een onroerend goed in het buitenland en die het onroerend inkomen van dat goed al aangegeven hebben in hun vorige aangiften in de personenbelasting,
ontvangen vanaf 15 juni een formulier om het kadastraal inkomen van dat onroerend goed vast te stellen.

Belastingplichtigen die dat onroerend inkomen dit jaar voor het eerst aangeven, ontvangen hetzelfde formulier vanaf september / oktober.

Alle betrokken belastingplichtigen hebben ook de mogelijkheid om hun aangifte online in te dienen via MyMinfin.

Men heeft tot 31/12/2021 de tijd om de aangifte in te dienen.

Belastingplichtigen die voortaan een onroerend goed in het buitenland verwerven, moeten spontaan een aangifte indienen binnen de 4 maanden na de aankoop.

Mensen die hulp wensen bij het invullen van de betreffende aangifte, kunnen vanzelfsprekend bij ons terecht.

Update crisis-overbruggingsrecht

De crisis is nog niet voorbij. Heel wat ondernemingen blijven gesloten of verliezen heel wat omzet.
O.a. het overbruggingsrecht helpt om de ondernemers te ondersteunen.
Bij deze nog eens een duidelijk overzicht over wanneer je welk recht hebt.

Let op:
Het overbruggingsrecht wordt enkel toegekend aan ondernemers die actief zijn in hoofdberoep of bijberoepers die sociale bijdragen betalen op een basis van min. € 7.021,29.
De deadline voor de aanvraag van het overbruggingsrecht:

Oktober – december 2020: Aanvragen voor 30/06/2021
Januari – maart 2021: Aanvragen voor 30/09/2021
April – mei 2021: Aanvragen voor 31/12/2021

 

Fiscale maatregelen inzake personenbelasting

Bevriezing van de indexatie
 
Sommige uitgaven geven recht op belastingvermindering.
Elk jaar wordt het bedrag van deze fiscale uitgaven geïndexeerd.
De programmawet van 20 december van vorig jaar bepaalt dat voor de aanslagjaren 2021 tot 2024 de indexatie van een aantal uitgaven bevroren wordt.
Het gaat meer bepaald om de vrijgestelde eerste schijf van de inkomsten uit spaardeposito’s (maximum 980 € is vrijgesteld van belastingen), dividenden (800 €, waarvan maximum 240 € voorheffing teruggetrokken kan worden), de limiet voor belastingvermindering voor langetermijnsparen (plafond van 2.350 €), belastingvermindering voor giften of vermindering voor premies voor een rechtsbijstandsverzekering.
 
Vanaf aanslagjaar 2025 worden deze bedragen opnieuw geïndexeerd, maar “de bevriezing van de aanslagjaren 2021 tot 2024 wordt niet gerecupereerd”.
Deze maatregelen zijn van toepassing vanaf aanslagjaar 2021 (inkomsten van 2020).
 
De bevriezing van de indexatie voor pensioensparen wordt uitgesteld tot aanslagjaar 2022. Dat wil zeggen dat wel degelijk de bedragen 990 et 1.270 € van toepassing zijn voor aanslagjaar 2021.
 
Investeringsaftrek
 
Een andere maatregel betreft de investeringsaftrek.
Een dergelijke aftrek kan bekomen worden voor de in 2021 en 2022 verkregen of tot stand gebrachte activa.
De aftrek die reeds bestond en die tijdens de COVID-periode met 25% werd verhoogd, is dus ook geldig in 2021 en 2022.
 
Concreet komt het hierop neer dat de wetgever, om tot productief investeren aan te zetten, deze gunstige maatregel met twee jaar heeft verlengd.
 
Gezinsfiscaliteit
 
De belastingvrije som voor ascendenten en zijverwanten wordt verhoogd.
Dit betreft belastingplichtigen die een ouder, grootouder, broer of zus ten laste hebben die minstens 65 jaar oud is en zorgbehoevend is.
In dit verband wordt rekening gehouden met de zelfredzaamheidsgraad.
Concreet wordt voor de inkomsten van 2020 een bedrag van 4.900 € vrijgesteld van belastingen.
 
Nog een andere maatregel werd goedgekeurd, met name belastingvermindering voor kinderoppas.
Tot de inkomsten van 2019 werd rekening gehouden met maximum 11,20 € per dag en per kind van hoogstens 12 jaar oud.
Door de hervorming wordt dit bedrag opgetrokken tot maximum 13,00 € en ook de leeftijd wordt verhoogd, nl. tot 14 jaar (en tot 21 jaar indien het kind een zware handicap heeft).
Het maximumbedrag zal voor de inkomsten vanaf 2021 stijgen tot 13,70 € per dag.
 
De uitgaven voor kinderoppas bij een ziek kind thuis door een door het ziekenfonds gestuurde ziekenoppas bijvoorbeeld, komen eveneens in aanmerking voor belastingvermindering. De belastingvermindering wordt maar aan de belastingplichtige toegekend als hij een attest voorlegt dat werd opgesteld volgens het door de Minister bepaalde model.
 
Deeleconomie
 
Sinds 1 januari 2021 vallen inkomsten van klusjes door en voor particulieren niet langer onder het tot nu toe gekende voordelige belastingstelsel.
 
Het ging dan bijvoorbeeld om diensten zoals gras maaien, kleine onderhoudswerken.
Deze inkomsten waren vrijgesteld van belastingen zolang ze niet meer dan 6.340 € bedroegen.
 
Dit blijft mogelijk in de deeleconomie, maar volgens het stelsel dat in 2017 werd ingevoerd, namelijk voor werken uitgevoerd via een door de overheid erkend platform.
Het weerhouden belastingtarief is 20%. Een kostenforfait van 50% is voorzien. Uiteindelijk wordt het belastingtarief teruggebracht tot 10% (20% op 50%).
Vanaf 1 februari 2021 moeten de erkende platforms de bedrijfsvoorheffing afhouden.
 
Gift
 
In de loop van 2020 werd het belastingvoordeel inzake giften door een wetsontwerp gewijzigd.
Tot voor kort bedroeg de belastingvermindering 45% en het maximumbedrag dat de belastingplichtige mocht storten, was 10% van zijn netto-inkomen.
Met de hervorming werd het percentage van de vermindering opgetrokken tot 60% met een limiet van 20% van het netto-inkomen (hetzij een plafond van 397.859 €).
Concreet betekent dat, dat een gift van 40 € die in 2020 werd gedaan, aan de belastingplichtige 16 € kost, aangezien hij via zijn aangifte 24 € terugtrekt.
Ter herinnering: een gift is maar fiscaal aftrekbaar als hij minimum 40 € per erkende instelling (ziekenhuizen, liefdadigheidswerk, enz.) en per jaar bedraagt, in principe gerealiseerd in contant geld.
De erkende instelling moet tijdens het eerste kwartaal van het jaar dat volgt, een fiscaal attest afleveren.
 
Bron: https://blog.forumforthefuture.be/nl/article/nieuwe-fiscale-maatregelen-inzake-personenbelasting/10403

Vernietiging regeling terugdraaiende elektriciteitsteller door Grondwettelijk Hof

Iedereen heeft waarschijnlijk reeds opgevangen dat het Grondwettelijk Hof de Vlaamse regeling vernietigd heeft waarbij prosumenten het recht hadden
om gedurende 15 jaar gegarandeerd de terugdraaiende elektriciteitsteller te mogen gebruiken.
Hierdoor verdwijnt het systeem van de terugdraaiende teller voor de prosumenten die over een digitale meter beschikken.
De Vlaamse regering heeft daarop beslist dat er een compensatie komt voor de getroffen zonnepaneeleigenaars.
Voorlopig wijzigt er dus niks indien u nog over een analoge teller beschikt.
Meer info over de materie kunt u terugvinden via deze link:  https://www.fluvius.be/nl/compensatieregeling-voor-eigenaars-zonnepanelen

 

 

Update Vlaamse subsidies

Bij deze een update over de huidige Vlaamse subsidies, waarvan enkele in kader van de ondersteuning voor ondernemers die lijden onder de corona-maatregelen.

 

 • Vlaams Beschermingsmechanisme 3

Deze premie is voor ondernemingen die verplicht gesloten zijn OF een omzetdaling van minstens 60% kunnen aantonen over de periode 16/11 – 31/12.

Aangezien het een vervolg is op het nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme, kunnen deze premies gecombineerd worden.

 • Voor wie:
  • Ondernemingen met een omzetverlies van minstens 60% over de periode 16/11 – 31/12 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar
  • Dit betreft een maatregel voor zelfstandigen in hoofdberoep of zelfstandigen in bijberoep die minstens de sociale bijdragen betalen, gelijkwaardig aan een zelfstandige in hoofdberoep
   Indien je actief bent als zelfstandige in bijberoep, kom je ook in aanmerking voor een halve premie indien je netto belastbaar zelfstandig beroepsinkomen van 2019 tussen de € 6.996,89 en € 13.993,78 lag en je minder dan 80% als loontrekkende tewerkgesteld was.
   Vennootschappen moeten niet voldoen aan de voorwaarde omtrent de sociale bijdragen. Ook vzw’s komen in aanmerking, mits er minstens 1 voltijdse werknemer is ingeschreven.
  • Verplicht gesloten sectoren moeten geen omzetverlies aantonen. Hier vind je een lijst van de gesloten sectoren.
  • De onderneming voldoet aan de voorwaarden voor de eerste compensatiepremie, of de hinderpremie (Je moet deze premie niet hebben aangevraagd of ontvangen).
  • Het omzetverlies kan u aantonen via dagontvangsten, geleverde prestaties of tijdsregistratie. Starters tonen het omzetverlies aan op basis van een financieel plan.

 

 • Bedrag:

De steun bedraagt 10% van de omzet, excl. btw in de referentieperiode of een andere gelijkaardige periode. Voor zelfstandigen in bijberoep met een eenmanszaak bedraagt de premie 5%.

 • Maximale steun:
  • € 11.250 voor ondernemingen met < 9 werknemers
  • € 22.500 voor ondernemingen met  10 – 49 werknemers
  • € 60.000 voor ondernemingen met > 50 werknemers
 • Minimale steun: € 1.000

 

* Min. en max. steunbedrag voor gesloten sectoren is afhankelijk van het aantal verplicht gesloten kalenderdagen.

 

 • Aanvraag:
  • Deze premie kan u aanvragen via de website van Vlaio.
  • Deadline = 15 februari 2021

 

 

 • Globalisatiepremie

De globalisatiepremie is een steunmaatregel voor ondernemingen die in de laatste 3 kwartalen van 2020, afhankelijk van de omvang van de onderneming,

minstens 70 of 90% omzetverlies hebben geleden.

Voorwaarde:

Ondernemingen die in de laatste drie kwartalen van 2020, dus van 1 april tot 31 december 2020, een omzetverlies van minstens 70 of 90% hadden, kunnen rekenen op een steunpercentage van 10% van de omzet in dezelfde periode in 2019.

Bedrag:

De steun bedraagt 10% van de omzet in dezelfde periode in 2019.

Van dat totale bedrag zullen de al uitbetaalde premies (coronahinderpremie, coronacompensatiepremie en/of ondersteuningspremie en Vlaams Beschermingsmechanisme) afgetrokken worden.
Het steunbedrag mag voor kleine ondernemingen niet meer dan 90% van de vaste kosten zijn, voor middelgrote en grote ondernemingen mag het steunbedrag niet meer dan 70% van de vaste kosten zijn.

 

Werknemers 70% omzetverlies 90% omzetverlies

 

5-19 30.000 euro 50.000 euro
20-49 100.000 euro 250.000 euro
50-199 500.000 euro 1.000.000 euro
200 en meer 1.000.000 euro 2.000.000

 

*Ondernemingen met een omzet van meer dan 25 miljoen euro (exclusief btw) en met minstens 20 werknemers worden gelijkgesteld met de categorie van 200 werknemers en meer.

 

Deadline= nog niet bepaald ( kan nog niet worden aangevraagd )

 

 

 • KMO-Groeisubsidie

De KMO-groeisubsidie is een subsidie waarmee ondernemingen advies kunnen inkopen of extra personeel aanwerven om een nieuwe strategie uit te rollen.

Ook ondernemers die nieuwe markten verkennen of nieuwe producten lanceren, kunnen beroep doen op deze subsidie.

Op 1 januari werd de KMO-Groeisubsidie drastisch hervormd. Het indiensysteem wijzigt naar drie thematische oproepen per jaar.

De focus zal vooral op digitalisering en duurzaamheid liggen. Bovendien worden enkel de beste dossiers gesteund.
Met dit Vlaams relanceplan wil de overheid een duidelijk signaal geven en enkel ondernemingen subsidiëren die een sprong maken naar de economie van de toekomst.

 

Oproep 1:

Indienperiode: 1 maart tot en met 30 april 2021

Thema’s: internationalisering, digitalisering

Oproep 2:

Indienperiode: 1 juli tot en met 31 augustus 2021

Thema’s: internationalisering, digitalisering, duurzaam en circulair ondernemen

Oproep 3:

Indienperiode: 1 november tot 31 december 2021

Thema’s: internationalisering, digitalisering, duurzaam en circulair ondernemen, innovatie

 

 • Lancering starterscontracten ‘Aalst’

Net zoals in Gent lanceerde men in de stad Aalst de starterscontracten. Met dit initiatief wil men een aantrekkelijk startersklimaat scheppen en ondersteunen.

60% terugbetaling kosten voor:

 • professioneel advies en begeleiding
 • inschrijvingsgelden voor cursussen en opleidingen
 • investeringen

Premie = maximum 3.500 euro (hoofdberoeper minder dan 2 jaar)

Deadline eerste indienperiode = 17 januari 2021

 

 • Starterscontracten ‘Gent’

In Gent kunnen startende ondernemingen nog steeds in aanmerking komen voor een starterspremie. De kosten die zij kunnen recupereren zijn identiek zoals in Aalst:

 • professioneel advies en begeleiding
 • inschrijvingsgelden voor cursussen en opleidingen
 • investeringen

Premie = maximum 5.000 euro (hoofdberoeper minder dan 2 jaar)

 

 • Hinderpremie openbare werken

Vanaf 21 januari worden de wegenwerken geregistreerd in het vernieuwde GIPOD-systeem.

Wat verandert er?

Tot nu geven beheerders van werken de hinderlocatie in. In het nieuwe systeem moeten de hindergevolgen worden ingegeven.

Concreet kan een handelaar een premie krijgen bij deze negen hindergevolgen:

 

 1. Gemotoriseerd verkeer geen doorgang
 2. Gemotoriseerd verkeer geen doorgang – uitgezonderd hulpdiensten
 3. Gemotoriseerd verkeer geen doorgang – uitgezonderd openbaar vervoer
 4. Gemotoriseerd verkeer geen doorgang – uitgezonderd plaatselijk verkeer
 5. Gemotoriseerd verkeer beperkte doorgang
 6. Gemotoriseerd verkeer beperkte doorgang – vermindering van rijstroken
 7. Gemotoriseerd verkeer beperkte doorgang – afgesloten in 1 rijrichting
 8. Gemotoriseerd verkeer beperkte doorgang – afgesloten in 1 rijrichting – uitgezonderd hulpdiensten
 9. Gemotoriseerd verkeer beperkte doorgang – afgesloten in 1 rijrichting – uitgezonderd openbaar vervoer

Premie = 2.000 euro

6% BTW-regel in bouwsector in kader van afbraak en heropbouw tijdelijk verruimd

Het verlaagd btw-tarief van 6 % voor de afbraak van gebouwen en de heropbouw van woningen wordt vanaf 1 januari 2021 uitgebreid tot heel het Belgische grondgebied.
Voorheen was dit beperkt tot 32 centrumsteden. Zowel particulieren als promotoren kunnen van deze maatregel genieten. De verruiming geldt tot 31 december 2022.
 

Basisvoorwaarden van de bestaande regel ( die ook blijft bestaan na 31/12/2022 ):

 • De afbraak en de wederopbouw vormen één handeling.
 • Het op te richten pand is uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd als privéwoning.
 • Er wordt een voorafgaande verklaring afgelegd door de bouwheer en er staat een vermelding op de factuur
 • De privéwoning is gelegen in een van de hiernavolgende 32 steden:
  • De stedelijke centra van Antwerpen, Charleroi, Gent, Oostende, Mechelen, Bergen, La Louvière, Sint-Niklaas, Seraing en Luik;
  • Op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Brussel, Anderlecht, Sint-Gilles, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Jans-Molenbeek, Schaarbeek, Vorst, Elsene, Ukkel, en Etterbeek;
  • Leuven, Brugge, Kortrijk, Roeselare, Aalst, Dendermonde, Genk, Hasselt, Moeskroen, Doornik, Verviers, Namen.

Nu wordt deze regel dus tijdelijk uitgebreid voor het volledige Belgische grondgebied, mits ook voldaan aan deze voorwaarden:

 • Het moet uitsluitend dan wel hoofdzakelijk over de enige woning én de eigen woning gaan.
 • Die woning wordt gebruikt door de bouwheer-particulier zelf.
 • Deze persoon er zonder uitstel zijn domicilie neemt en dit gedurende vijf jaar, te rekenen tot 31 december van het jaar volgende op het jaar van de eerste inbezitname.
  Wanneer deze voorwaarde niet wordt gerespecteerd, moet het voordeel worden terugbetaald voor het lopende jaar en de overblijvende jaren van de vijfjarige periode.
 • De totale bewoonbare oppervlakte bedraagt maximum 200 m2.

 

Ook lopende projecten kunnen van deze nieuwe maatregel genieten, voor zover de verklaring wordt ingediend uiterlijk op 31 maart 2021.

Het systeem loopt ten einde op 31 december 2022, maar wordt ook gelimiteerd afhankelijk van het verkrijgen van uw omgevingsvergunning.
Verkrijgt u uw vergunning na 1 juli 2022, dan kan u slechts voor maximaal 25% van het totale bedrag van de werken factureren aan 6%.
En dit bovendien voor zover gefactureerd wordt uiterlijk op 31 december 2022.

Update coronamaatregelen

Jammer genoeg is er geen positieve evolutie in het COVID-verhaal, waardoor weer heel wat sectoren getroffen worden.

De overheid voorziet een aantal steunmaatregelen.
We wachten zelf nog op updates en meer info, maar bij deze herhalen we de bestaande maatregelen en sommen we de nieuwe, reeds gekende maatregelen op:

 

Uitstel van betaling van sociale bijdragen:

Voor alle kwartalen van 2020 alsook de regularisatiesupplementen van 2018 kan je nog uitstel aanvragen tot 15/12/2020.

Ter info: Wanneer een cliënt uitstel van betaling aanvraagt, stuurt het sociaal verzekeringsfonds nog steeds per kwartaal een vervaldagbericht.

Zo heeft de cliënt nog steeds de mogelijkheid om een betaling te storten indien men dit toch wenst.

 

Verdubbeling overbruggingsrecht

 • Verdubbeling overbruggingsrecht geldt voor de (volledige) maanden oktober en november (ook al geldt de verplichte sluiting voor 4 weken vanaf 19 oktober)
  • Alleenstaande 2.583,38 euro
  • Gezinslast 3.228,20 euro

 

 • Deze maatregel werd ingevoerd voor de horeca. We wachten nog op info of dit ook geldt voor de andere sectoren die nu verplicht moeten sluiten.
  We verwachten van wel, maar momenteel verwijst de sluitingsdatum in oktober nog naar 19/10/2020.

 

Relance-uitkering (overbruggingsrecht na heropstart)

 Tijdelijke maatregel ter ondersteuning van heropstart ( minimaal  1volledige kalendermaand verplicht gesloten tot 3 mei 2020 of langer )

Dit betreft de activiteiten die mogen hernemen na verplichte sluiting

 • Relance-uitkering voor juni, juli en augustus: omzetcijfer in Q2/20 moet 10% lager zijn dan Q2/19, niet te combineren met overbruggingsrecht in dezelfde maand
 • Relance-uitkering september: omzetcijfer Q2/20 moet 10% lager zijn dan Q2/20
 • Relance-uitkering oktober: omzetcijfer in Q3/20 moet 10% lager zijn dan Q3/20
 • Ook voor november en december kan de relance-uitkering aangevraagd worden, maar dit is nu nog niet mogelijk.

 

Overbruggingsrecht voor quarantaine en gesloten klas/school/kinderopvang 

Vanaf september kunnen zelfstandigen in volgende gevallen een beroep doen op het klassieke Overbruggingsrecht:
Opgelet
: dit is niet het corona-overbruggingsrecht (“tijdelijke crisismaatregel”), maar wel het klassieke overbruggingsrecht derde pijler (gedwongen onderbreking – gebeurtenis met economische impact).

Zelfstandigen in quarantaine geplaatst en

  • ​​​​​​​daardoor minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig moeten onderbreken.
  • Vereist: quarantaine-attest op eigen naam of op naam van persoon op zelfde adres ingeschreven.
 • Wanneer niet in aanmerking?
  • Zelfstandigen die verder van thuis uit werk kunnen organiseren
  • Zelfstandigen die omwille van niet-essentiële redenen wetens willens zijn afgereisd naar rode zone op ogenblik van vertrek

    Gesloten scholen/klassen/kinderopvang

 • Minstens 7 opéénvolgende kalenderdagen volledige onderbreking
 • Om in te staan voor zorg van kinderen ten gevolge van klas in quarantaine of sluiting school /kinderopvang
 • Voor kind van max 12 jaar, indien ouder, dan specifieke motivering vereist waarom ouder instaat voor zorg van kind
 • Zij dienen deze situatie van overmacht aan te tonen aan de hand van een bewijsstuk (beslissing van de directie van de school of beslissing van de kinderopvang).

Opgelet:

 • Vanaf 1 september vallen deze gevallen niet meer onder de tijdelijke crisismaatregelen (geen maanduitkering meer op basis van onderbreking korter dan een maand)
 • Onderbreking van 1, 2 3, of 4 weken: uitkering van  322,92 euro (zonder gezinslast) of 403,53 euro (met gezinslast) per periode van 7 opeenvolgende kalenderdagen.

–             Indien de zelfstandige gedurende 14 dagen zijn zelfstandige activiteit volledig moet onderbreken omwille van bovenvermelde redenen bedraagt de uitkering 807,05 euro (met gezinslast) en 645,84 euro (zonder gezinslast).

–             Indien de zelfstandige gedurende 7 dagen zijn zelfstandige activiteit volledig moet onderbreken omwille van bovenvermelde redenen bedraagt de uitkering 403,53 euro (met gezinslast) en 322,92 euro (zonder gezinslast).

–              Indien de zelfstandige gedurende minder dan 7 dagen zijn zelfstandige activiteit volledig moet onderbreken omwille van bovenvermelde redenen, is er geen recht op uitkering

 • Extra voorwaarden:
  • De afgelopen 4 kwartalen aangesloten zijn als zelfstandige in hoofdberoep of Meewerkend echtgenote
  • Tijdens de afgelopen 16 kwartalen minstens 4 kwartalen effectief bijdragen hebben betaald als zelfstandige in hoofdberoep of Meewerkend echtgenote.

 

 

Vlaams Beschermingsmechanisme (deze premie sluit aan bij de Hinder-, Compensatie- en Ondersteuningspremie)

 • Voor wie?
  • Bedrijven die tussen 1 augustus en 30 september hun omzet met 60% of meer zien dalen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

(het gaat om ondernemingen die open zijn, met uitzondering van de jaarlijkse sluitingsperiode)

  • De onderneming kwam in aanmerking voor de eerste compensatiepremie, of de hinderpremie (je moet deze premie niet hebben ontvangen, maar je moet wel voldoen aan de voorwaarden).
  • Dit omzetverlies kan je aantonen via dagontvangsten, geleverde prestaties of tijdsregistratie (controle mogelijk gedurende 5 jaar). Bij je steunaanvraag moet je een verklaring op eer indienen.
 • Bedrag
  • De premie bedraagt 7,5% van de omzet, exclusief BTW in de maanden augustus en september 2019 en is beperkt tot maximum 15.000 euro per onderneming.
  • Voor zelfstandigen in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen had tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 euro, én minder dan 80% tewerkgesteld als loontrekkende, wordt de premie gehalveerd.

Concreet betekent dit dat je dan een steun krijgt van 3,75% van de omzet, exclusief btw, in de maanden augustus en september 2019.

 • Aanvraag:

De aanvraag voor alle ondernemingen dient te gebeuren voor 15/11/2020.

 • Beperkingen:
  • Ondernemingen die regelmatig maaltijden aanbieden of traiteurszaken bedraagt de subsidie ook 7,5% van de omzet, excl. BTW, maar wordt het steunbedrag beperkt tot een maximum van 3000 euro .
  • Voor ondernemingen die werken met een geregistreerd kassasysteem (witte kassa) geldt de beperking van 3000 euro niet.
  • Ondernemingen die sinds de start van de coronacrisis nog steeds verplicht gesloten zijn, zoals de discotheken, vallen niet onder het toepassingsgebied van dit beschermingsmechanisme omdat zij nog steeds de dagpremie van 160 euro per dag kunnen krijgen.
 • Voorwaarde voor deze steun: uiterlijk op 24 augustus ‘geopend zijn’ ingevolge de coronamaatregelen (jaarlijks verlof telt niet mee)

 

 

Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme

Deze premie is voor alle ondernemingen die opnieuw verplicht gesloten zijn, of open zijn maar een zwaar omzetverlies hebben over de periode van 01/10 – 18/11.

Aangezien het een vervolg is op het Vlaams Beschermingsmechanisme, kan deze premie dus gecombineerd worden met de eerste premie.

 • Voor wie:
  • Ondernemingen met een omzetverlies van minstens 60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Keuze tussen:

 • Periode van 01/10 tot 15/11
 • Periode van 19/10 tot 18/11.
 • De onderneming kwam in aanmerking voor de eerste compensatiepremie, of de hinderpremie (je moet deze premie niet hebben ontvangen, maar je moet wel voldoen aan de voorwaarden).
 • Dit omzetverlies kan je aantonen via dagontvangsten, geleverde prestaties of tijdsregistratie. Ondernemingen die vorig jaar nog niet actief waren, tonen het omzetverlies aan op basis van een financieel plan.
 • Uitbaters van cafés en restaurants die in de periode 19/10 – 18/11 verplicht gesloten zijn, moeten geen omzetdaling aantonen.

Dit geldt niet voor ondernemingen waarvan de omzet in de dezelfde periode 2019 > 50% betrekking had op take away. Zij moeten wél een omzetdaling aantonen.

We wachten nog op info omtrent het feit dat nu meerdere sectoren opnieuw verplicht moeten sluiten.

 

 • Bedrag:

De steun bedraagt 10% van de omzet, excl. btw in de referentieperiode of een andere gelijkaardige periode. Voor zelfstandigen in bijberoep met een eenmanszaak bedraagt de premie 5%.

De maximale steun:

 • Periode 01/10 – 15/11:
  • € 11.250 voor ondernemingen met < 9 werknemers
  • € 22.500 voor ondernemingen met  10 werknemers of meer
 • Periode 19/10 – 18/11:
  • € 7.500 voor ondernemingen met < 9 werknemers
  • € 15.000 voor ondernemingen met > 10 werknemers
 • Aanvraag:
  • Deze premie kan je momenteel nog niet aanvragen.
  • Meer informatie vind je op de website van Vlaio.

Nieuwe ondersteuningsmaatregelen voor horeca-ondernemers in kader van COVID-19

Alle restaurants en cafés moeten vanaf maandag 19 oktober 2020 vier weken lang de deuren sluiten.
Restaurants kunnen wel nog afhaalgerechten meegeven, al is dit beperkt tot 22 uur.
De federale overheid en de regionale overheden voorzien daarom bijkomende steunmaatregelen.

Hieronder worden de steunmaatregelen opgesomd waarop je een beroep kan doen als zelfstandige ondernemer zonder personeel.
Ben je werkgever? Dan gelden er nog bijkomende steunmaatregelen.

Federale steunmaatregelen
Je hebt recht op een dubbele uitkering overbruggingsrecht.
Dat komt dus neer op een totaalbedrag van 2.583,38 euro per maand zonder gezinslast, of 3.228,2 euro met gezinslast.

De overheid verlengt de bestaande betalingsuitstelregelingen.
Het is nog even wachten om met duidelijkheid te kunnen zeggen om welke regelingen het precies gaat en wat de voorwaarden zijn.

Als horecaondernemer moet je dit jaar geen jaarlijkse FAVV-bijdrage betalen.

Regionale steunmaatregelen
Naast de federale steunmaatregelen, voorzien de regio’s ook afzonderlijke steunmaatregelen:

Vlaanderen:
Horecazaken die de komende vier weken gedwongen moeten sluiten, zullen van VLAIO een premie ontvangen die 10% bedraagt van de omzet in dezelfde periode van 2019.
Er zou wel een plafond gelden voor deze steun.
Zo kan een kleinere horecaondernemer een beroep doen op maximaal 11.250 euro.
Ben je een werkgever met meer dan 10 werknemers? Dan geldt er een plafond van 22.500 euro.

Op dit moment kan enkel het dubbel overbruggingsrecht worden aangevraagd.
De overheid werkt de aanvraagprocedure voor de nieuwe premies nog uit.