Corona-ondersteuningsmaatregelen voor culturele sector

Cultuurcoronapremie

Wat?
De Cultuurcoronapremie is voor natuurlijke personen die geen recht hebben op een coronapremie van Vlaio of andere federale maatregelen (vb. overbruggingsrecht),
maar toch schade hebben door de coronacrisis.

Bedrag
Premie bedraagt maximum 1.500 euro.

Deadline=
31 augustus 2020 om 15 uur.

Voor wie?
Natuurlijke personen (loontrekkenden of eenmanszaken) die professioneel actief zijn binnen de Vlaamse cultuursector.

 Zelfstandigen
o Actief in hoofd- of bijberoep
o Gevestigd in het Vlaanderen of Brussel-Hoofdstad.
o Eenmanszaak is sinds 13/03/2020 niet failliet, stopgezet, of in vereffening.
o Actief binnen een van de opgesomde NACE-codes ( zie https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/media/1789 ) en professioneel actief in de Vlaamse cultuursector.
o Geen recht op:
• de Vlaamse corona hinderpremie
• de Vlaamse corona compensatiepremie
• de Brusselse hinderpremie van 4.000 euro
• de Brusselse compensatiepremie van 2.000 euro
• het federale overbruggingsrecht voor zelfstandigen
• de Brusselse premie voor cultuurwerkers
o Tijdens het tweede kwartaal van 2020 lag de omzet lager dan 4.877,16 euro.

 Loontrekkenden
o Actief als loontrekkende in de Vlaamse cultuursector
o Woonplaats ligt in Vlaanderen of Brussel-Hoofdstad.
o Gedurende de periode januari - juni 2020 actief binnen een van de opgesomde paritaire comités ( zie https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/media/1790 ) professioneel actief in de Vlaamse cultuursector.
o Geen recht op de Brusselse premie voor cultuurwerkers
o Tijdens het tweede kwartaal 2020 lag het bruto inkomen lager dan 4.877,16 euro.

Aanvragen kan via deze link: https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/de-cultuurcoronapremie

Hoe wordt het totaal bruto inkomen berekend van de zelfstandigen in bijberoep in deze sector?
Zowel het brutoloon als werknemer, het vervangingsinkomen en de omzet als zelfstandige dienen samengeteld te worden.
Vb.
DJ in bijberoep. Wanneer het inkomen als loontrekkende voor april, mei en juni > 4877,16 euro is, kom je niet in aanmerking.
Val je in die periode onder bvb. technische werkloosheid en overschreed de uitkering de 4877,16 euro niet, kom je WEL in aanmerking.

Dit geldt voor heel wat zelfstandigen. Denk aan interieurarchitecten, fotograaf, grafisch designer, tuinarchitectuur, podiabouwers, decorateur-etalagisten, ...

Terugbetaalbaar voorschot voor evenementensector

Omwille van het coronavirus is er nog steeds grote onzekerheid in de evenementensector.
Vanaf september voorziet de Vlaamse overheid een terugbetaalbaar voorschot voor organisatoren die werkkapitaal creëren om nieuwe evenementen op te zetten en voor te bereiden vanaf najaar 2020.

1e oproep: in september voor events tot 31/12/2020
2e oproep: in november/begin december voor events in 2021

Terugbetaalbaar voorschot:
60% van de kosten met een minimum van 25.000 euro en maximum 800.000 euro (beperkt tot niet-recupereerbare kosten en onvermijdbare facturen)
(Kost van 2% voor de steunaanvrager)

Voor wie?
Ondernemingen en VZW’s met een operationele exploitatiezetel in Vlaanderen

Voor welke evenementen?
Die plaatsvinden in het Vlaams of Brussels Gewest

Wanneer moet de ondernemer het voorschot terugbetalen?
Als het evenement doorgaat, moet de ondernemer het voorschot terugbetalen binnen de drie maanden na het event

Wanneer moet de ondernemer het voorschot NIET terugbetalen?
Het voorschot moet niet terugbetaald worden wanneer het evenement geannuleerd wordt omwille van de overheidsmaatregelen met betrekking tot COVID-19.

Enkele voorwaarden:
• Een groene score van CERM-scan kunnen voorleggen
• Rendabel business plan voorleggen
• Over voldoende financiering beschikken
• ...

Contacteer het kantoor gerust voor hulp bij deze aanvragen.

Update coronamaatregelen

Bij deze een reminder van het feit dat er nog steeds ondersteuningsmaatregelen bestaan voor diegenen die last ondervinden door COVID-19.

Zo is er o.a. de aanvullende compensatiepremie.
De deadline om de aanvraag te voldoen loopt bijna ten einde. ( Moet voor 15/08 gebeuren )
Gelieve de aanvraag tijdig in te dienen via de website van Vlaio via uw e-id en pincode ( https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-ondersteuningspremie ), of het kantoor hierover te contacteren indien u hier bijstand bij wenst.

De premie bedraagt 2.000 euro voor zelfstandigen in hoofdberoep of zelfstandigen in bijberoep met een beroepsinkomen > 13.998,78 euro
Daarnaast kunnen zelfstandigen in bijberoep (maximaal 80% tewerkgesteld als werknemer) met een beroepsinkomen tussen 6.996,89 euro en 13.998,78 euro een aanvullende compensatiepremie verkrijgen ten belope van 1.000 euro.

Hieronder vindt u de voorwaarden terug om aanspraak te kunnen maken op deze premie:
- U bent reeds in aanmerking gekomen voor het ontvangen van de hinderpremie of compensatiepremie

- Bij de heropstart of doorstartperiode ondervond u een daling van meer dan 60% van de omzet in 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019.
( Indien u in de betreffende periode in 2019 geen normale omzet realiseerde of nog niet actief was, dient u te vergelijken met een andere referentieperiode of het financieel plan )

o 1 maand vanaf de heropening (bij verplichte sluiting)
De referentiemaand begint te lopen vanaf:

18 april 2020 Doe-het-zelfzaken en tuincentra
20 april 2020 Dierenpensions/-hotels
4 mei 2020 Stoffenwinkels
11 mei 2020 Detailhandel
18 mei 2020 Contactberoepen (kapsalons en schoonheidssalons, pedicure, dierentrimsalons, ...)
Sportaccomodaties
Musea
Dierentuinen, ...
8 juni 2020 Horeca en toerisme
1 juli 2020 Wellnesscentra, met inbegrip van sauna’s
Casino’s en speelautomatenhallen
Pretparken en binnenspeeltuinen
Bioscopen
Publiek toegankelijke zwembaden
Feestzalen
Ook markten en kermissen kunnen terug georganiseerd worden.

o Periode 1 mei tot 31 mei (zonder verplichte sluiting)

- Er is een actieve bedrijfsvoering (effectief opnieuw gestart)

De hinder- en sluitingspremie van € 160 / dag:
Een sociaal verzekeringsfonds meldt dat sommigen deze niet of onterecht gekregen hebben.
Deze is afhankelijk van de activiteiten die in de KBO zijn opgenomen.
Mocht u daar problemen rond ondervinden, neemt u best contact op met Vlaio ( of met ons kantoor )
Bvb.
 Schoonheidspecialiste (96022):
Zij zijn opnieuw gestart vanaf 18 mei. Toch hebben veel schoonheidsspecialistes in hun KBO een extra nacebelcode 960403 (sauna, stoombaden, turkse sauna, ...) staan.
Gezien sauna’s langer verplicht moesten sluiten, bleef Vlaio de hinderpremie uitbetalen, wat voor een schoonheidsspecialiste niet terecht is.
Zij kunnen aan Vlaio de teveel betaalde premies terugstorten. Als er een controle komt moeten zij immers kunnen aantonen dat zij over een eigen fysieke sauna beschikken.
( Neem contact op met het kantoor bij vragen hierover)

Overbruggingsrecht – aangepaste verlenging juli en augustus

Welke zelfstandigen?
• Volle uitkering: Zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgeno(o)t(e) / bijberoep op N-3 > 13.993,78 euro/ student-zelfstandige en art. 37 op N-3 > 13.993,78 euro
• Halve uitkering: bijberoep en student-zelfstandigen op N-3 > 6.996,89 en < 13.993,78, gepensioneerden op N-3 > 6.996,89 euro en art. 37 op N-3 > 6.996,89 euro en < 7.330,52 euro

In welke situaties?
• Zelfstandigen getroffen door sluitingsmaatregelen: automatisch recht juli en augustus.
Opgelet:
o Zelfstandigen onder Ministerieel Besluit van 23/3/2020: vanaf 8 juni vallen heel wat sectoren niet meer onder deze sluitingsmaatregelen
o ‘Gedwongen sluiting’ indien nog tot 31/8 verplicht gesloten.
Bijvoorbeeld A) Dancing, activiteiten georganiseerd voor >200 personen + B) zelfstandigen wiens activiteiten afhankelijk zijn van A).
• Zelfstandigen niet meer getroffen door sluitingsmaatregelen, op voorwaarde van onderbreking minstens 7 opéénvolgende dagen in de maand
Nieuw:
o Objectieve elementen voor te leggen: gedwongen onderbreking = onmiddellijk gevolg van Covid-19
o Meer bepaald: daling inkomsten, daling activiteiten, daling reserveringen, stijging aantal annuleringen, onderbroken leveringen, daling verkoop
o Opgelet: uitkering juli / augustus kan niet voor periode van jaarlijkse vakantie of men moet bewijzen dat onderbreking uitzonderlijk gelinkt is aan Covid-19
o Opgelet: onderbreking mag niet louter en alleen ingegeven zijn door beperkingen ten gevolge van maatregelen rond social distancing.
• Volgende situaties worden beoogd:
o Zelfstandigen wiens activiteiten afhankelijk zijn van de sectoren die wel opnieuw mogen opstarten, maar voor wie de opstart traag verloopt.
Bijvoorbeeld: leveranciers aan horeca, waarbij de omvang van activiteiten zeer afhankelijk is van de heropstart van deze sectoren. Men dient dan objectieve elementen bij te voegen die de band van afhankelijkheid aantonen die een normale heropstart verhinderen.
o Zelfstandigen die de voorbije maanden hun rentabiliteit zagen kelderen naar aanleiding van Covid-19 en die in juli / augustus hun activiteiten niet kunnen hernemen op leefbare manier. Dan duidelijk aan te tonen: verderzetten activiteiten nog niet rendabel en zelfs verlieslatend.
o Zelfstandige die arbeidsgeschikt is, maar in quarantaine geplaatst na hoog risico contact met besmet persoon en activiteiten moet onderbreken. Dan attest quarantaine te bezorgen.

De uitkering
• Volle uitkering: 1.291,69 / met persoon ten laste 1.614,10
• Halve uitkering: 645,85 / met persoon ten laste 807,05

Opmerking:
• Voor de sluitingsmaatregelen: hiervoor raadplegen wij lijst (in bijlage) NACE-codes in het groen.

Welke zelfstandigen?
• Zelfstandigen die heropstarten na verbod of beperking zelfstandige activiteiten in kader van Covid-19. Zonder voorwaarde 7 dagen onderbreking.
• Voor zelfstandigen, helpers, meewerkende echtgeno(o)t(e) en primo-starters en student-zelfstandigen (op N-3 > 13.993,78 euro)
• Niet voor bijberoepers en gepensioneerden (uitzondering: bijberoep op N-3 > 13.993,78 euro komt wel in aanmerking).

In welke situaties?
Cumulatieve voorwaarden:
1. Zelfstandige activiteit op 3/5/2020 nog onder sluitingsmaatregelen, opgelegd door MB 23/3/2020. Voorbeelden, te controleren op basis van lijst (in bijlage) NACE-code in het rood:
o Horeca, non-food detailhandel (uitgezonderd doe-het-zelf en tuincentra: heropenden al in april 2020)
o Markten (zowel klassieke marktkramer als verkoper gebraden kip, ijskar, foodtruck)
o Kappers en schoonheidsspecialisten
o Opgelet: nachtwinkels komen niet in aanmerking, hetzelfde geldt voor zelfstandigen die overbruggingsrecht hebben genoten omwille van onderbreking van minstens 7 dagen (bijvoorbeeld immo en vrije beroepen).
2. Vanaf 4/5/2020 mag zelfstandige activiteit worden heropgestart zonder beperkingen.
Voorbeelden:
o Kapper mag herstarten vanaf 18 mei: mogelijk uitkering juni
o Restaurant mag herstarten vanaf 8 juni: mogelijk uitkering juli
o Vanaf 1/7 mag cultuursector weer aan de slag: mogelijk uitkering juli

3. In Q 2020/2 ten opzichte van Q 2019/2: omzetverlies of vermindering van bestellingen van minstens 10 %
o Op basis van objectieve elementen, bij voorkeur attest/ereverklaring boekhouder
o Mogelijk controles achteraf
4. De zelfstandige geniet in dezelfde maand niet reeds een uitkering overbruggingsrecht.

De uitkering
• Volle uitkering: 1.291,69 euro / met persoon ten laste 1.614,10 euro

Het overbruggingsrecht en de relance-uitkering kan aangevraagd worden via uw sociaal verzekeringsfonds.
Indien u ook hier bijstand bij wenst, kan u contact opnemen met het kantoor

Tijdelijke verlaging btw-tarief in de horecasector

Op 6 juni 2020 heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd om het btw-tarief dat van toepassing is op sommige restaurant- en cateringdiensten te verlagen.
Dit koninklijk besluit zal in werking treden op maandag 8 juni 2020 maar zal pas in de loop van deze week in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden.

We willen de belanghebbende personen er nu alvast van informeren dat:

vanaf 8 juni 2020 tot en met 31 december 2020 het verlaagd btw-tarief van 6 % van toepassing zal zijn op restaurant- en cateringdiensten,
met uitsluiting van het verschaffen van bieren met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5 % vol. en andere dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 % vol.
Ondanks het feit dat de benaming ’restaurantdiensten‘ anders zou kunnen doen vermoeden, gaat het hier ook om het verschaffen van dranken zonder spijzen (als dat gepaard gaat met voldoende relevante bijkomende diensten) in alle mogelijke drankgelegenheden (cafés, tavernes,…).

Deze maatregel zal betrekking hebben op alle permanente of tijdelijke inrichtingen die de restaurant- of cateringdiensten verrichten.

Er wordt binnenkort een meer gedetailleerde commentaar over deze tariefwijziging gepubliceerd.
De gevolgen van de tariefverlaging op de forfaitaire regeling zullen het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke publicatie.

Gebruikt u een geregistreerd kassasysteem (GKS)? Pas de programmering van uw kassasysteem dan zo snel mogelijk aan.

De restaurant-en cateringdiensten, momenteel aan 12 % btw, worden belast aan het verlaagd tarief van 6 %.
De niet-alcoholische dranken, ter plaatse geconsumeerd, worden eveneens belast aan het verlaagd tarief van 6 %.
Alcoholische dranken blijven belast aan het volle tarief van 21 %.
GKS-gebruikers zullen dan ook hun kassaprogrammatie zo snel mogelijk moeten aanpassen.
Een GKS-kassa heeft standaard volgende btw-codes aan boord:

A 21 %
B 12 %
C 6 %
D 0 %.
Aan deze codes dient niets gewijzigd te worden.

De aanpassing wordt bij voorkeur als volgt gedaan:
Alle artikelen, momenteel geprogrammeerd met btw-code B, moeten worden aangepast naar btw-code C; hierdoor gaan die automatisch naar het 6 % tarief.
Alle niet-alcoholische dranken, momenteel geprogrammeerd met btw-code A, moeten worden aangepast naar btw-code C; hierdoor gaan die ook automatisch naar het 6 % tarief.
Het wordt ten zeerste afgeraden om de tarieven van de btw-codes zelf te wijzigen. Hetzelfde geldt voor de ‘take-out’ mogelijkheid: deze mag niet, als gemakkelijk alternatief, gebruikt worden voor eat-in.

bron: https://financien.belgium.be/nl/Actueel/tijdelijke-verlaging-van-btw-tarief-in-horeca

Aangifte personenbelasting AJ 2020

Het is weer tijd voor de jaarlijkse aangifte personenbelasting.
Zowel ondernemingen als particulieren kunnen bij ons terecht voor hulp bij het invullen en indienen.
Er wordt een checklist bezorgd aan de cliënten zodat u kunt overlopen wat u nodig heeft en wat u kunt opnemen.
Om een voorbeeld te geven van wat speciaal is dit jaar en wat veelal vergeten wordt:
– De ingehouden roerende voorheffing op ontvangen dividenden kan ( deels ) gerecupereerd worden.
– De premies voor rechtsbijstandverzekeringen zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar in de aangifte sinds 1/09/2019.
– …

Bij deze wat info over de indieningsdata en waar u uw aangifte kunt terugvinden.

Uw elektronische aangifte kunt u reeds raadplegen via https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/

Als u uw aangifte of uw voorstel van vereenvoudigde aangifte per post ontvangt, zal die in de loop van de maand mei naar u worden verstuurd.

U krijgt een voorstel van vereenvoudigde aangifte?

Kijk zorgvuldig uw gegevens na.
Uw gegevens zijn juist en volledig? U hoeft niets te doen. U zult automatisch uw aanslagbiljet ontvangen
Uw gegevens zijn niet juist of onvolledig? Pas uw gegevens aan:
– Ofwel via het papieren antwoordformulier ( ten laatste op 30/06/2020 bij bevoegde overheidsinstelling laten toekomen )
– Ofwel via MyMinfin ( Tax-on-Web ) ( ten laatste op 16/07/2020 elektronisch indienen )

Bent u niet-inwoner?
De aangifte zal kunnen ingediend worden vanaf half september 2020

U moet een aangifte indienen?

Op papier: Deze moet ten laatste op 30/06/2020 bij de bevoegde overheidsinstelling toekomen
Via MyMinfin ( Tax-on-web ): Ten laatste op 16/07/2020 elektronisch indienen
Doet u beroep op een mandataris ( boekhouder, … ): De aangifte moet ten laatste op 22/10/2020 ingediend worden

Wenst u hulp van de overheid bij het invullen van uw aangifte?
Weet dat de invulsessies in de kantoren en in de gemeenten geannuleerd zijn.
Dit kan nu enkel telefonisch. Zie volgende link voor meer info: https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/aangifte/invulsessies

Bron: https://financien.belgium.be/nl/Actueel/belastingaangifte-hoe-wanneer-aangifte-indienen

De wet op het onbelast bijverdienen is ongrondwettig!

Het grondwettelijk hof heeft de regeling omtrent het onbelast bijverdienen ( wet van 18/07/2018 ) vernietigt.

De prestaties die onder dit systeem van onbelast bijverdienen vallen, zullen echter nog mogen uitgevoerd worden tot 31/12/2020.

Daarna zullen deze prestaties anders moeten aangemerkt worden.

Voor meer info: zie o.a. https://blog.forumforthefuture.be/nl/article/de-wet-op-het-onbelast-bijverdienen-is-ongrondwettig…/7530?lng=nl

Virtuele assistent omtrent coronamaatregelen ( 24u/24u beschikbaar )

Er werden al heel wat updates gedeeld over de coronamaatregelen.
Ook wij hebben ons cliënteel en iedereen die er om vroeg telkens voorzien van de nodige informatie.
Veel mensen ontzien het zich echter om deze uitgebreide uitleg te lezen en raken er soms ook niet meer aan uit.
Weet dat wij jullie graag te woord staan, maar er vanaf nu ook een virtuele assistent beschikbaar is via onze website www.mb-boekhouding.be
Via deze assistent kunt u 24u/24u algemene vragen stellen en onmiddellijk antwoord krijgen omtrent de coronamaatregelen.
Dit zorgt er voor dat u snel ( gratis ) geholpen wordt en creëert ook tijd voor ons, zodat wij ons verder kunnen focussen op de aanvragen van de maatregelen zelf en onze andere kerntaken die natuurlijk ook nog steeds volbracht moeten worden.

Vanzelfsprekend blijven wij u met plezier en toewijding helpen bij specifieke vragen omtrent de coronamaatregelen of bij andere problemen.

Veel succes tijdens deze moeilijke periode.

Zorg goed voor jullie zelf en elkaar!

Deze virtuele assistent is tot stand gekomen dankzij Accounton https://www.linkedin.com/company/accounton/ , Saasly https://www.linkedin.com/company/accounton/(Sandra Van Eynde https://www.linkedin.com/in/sandravaneynde/ en Anthony De Nobili https://www.linkedin.com/in/anthony-de-nobili-b17005a0/).
We zijn hen dan ook zeer dankbaar hiervoor.