Corona-ondersteuningsmaatregelen voor culturele sector

Cultuurcoronapremie

Wat?
De Cultuurcoronapremie is voor natuurlijke personen die geen recht hebben op een coronapremie van Vlaio of andere federale maatregelen (vb. overbruggingsrecht),
maar toch schade hebben door de coronacrisis.

Bedrag
Premie bedraagt maximum 1.500 euro.

Deadline=
31 augustus 2020 om 15 uur.

Voor wie?
Natuurlijke personen (loontrekkenden of eenmanszaken) die professioneel actief zijn binnen de Vlaamse cultuursector.

 Zelfstandigen
o Actief in hoofd- of bijberoep
o Gevestigd in het Vlaanderen of Brussel-Hoofdstad.
o Eenmanszaak is sinds 13/03/2020 niet failliet, stopgezet, of in vereffening.
o Actief binnen een van de opgesomde NACE-codes ( zie https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/media/1789 ) en professioneel actief in de Vlaamse cultuursector.
o Geen recht op:
• de Vlaamse corona hinderpremie
• de Vlaamse corona compensatiepremie
• de Brusselse hinderpremie van 4.000 euro
• de Brusselse compensatiepremie van 2.000 euro
• het federale overbruggingsrecht voor zelfstandigen
• de Brusselse premie voor cultuurwerkers
o Tijdens het tweede kwartaal van 2020 lag de omzet lager dan 4.877,16 euro.

 Loontrekkenden
o Actief als loontrekkende in de Vlaamse cultuursector
o Woonplaats ligt in Vlaanderen of Brussel-Hoofdstad.
o Gedurende de periode januari - juni 2020 actief binnen een van de opgesomde paritaire comités ( zie https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/media/1790 ) professioneel actief in de Vlaamse cultuursector.
o Geen recht op de Brusselse premie voor cultuurwerkers
o Tijdens het tweede kwartaal 2020 lag het bruto inkomen lager dan 4.877,16 euro.

Aanvragen kan via deze link: https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/de-cultuurcoronapremie

Hoe wordt het totaal bruto inkomen berekend van de zelfstandigen in bijberoep in deze sector?
Zowel het brutoloon als werknemer, het vervangingsinkomen en de omzet als zelfstandige dienen samengeteld te worden.
Vb.
DJ in bijberoep. Wanneer het inkomen als loontrekkende voor april, mei en juni > 4877,16 euro is, kom je niet in aanmerking.
Val je in die periode onder bvb. technische werkloosheid en overschreed de uitkering de 4877,16 euro niet, kom je WEL in aanmerking.

Dit geldt voor heel wat zelfstandigen. Denk aan interieurarchitecten, fotograaf, grafisch designer, tuinarchitectuur, podiabouwers, decorateur-etalagisten, ...

Terugbetaalbaar voorschot voor evenementensector

Omwille van het coronavirus is er nog steeds grote onzekerheid in de evenementensector.
Vanaf september voorziet de Vlaamse overheid een terugbetaalbaar voorschot voor organisatoren die werkkapitaal creëren om nieuwe evenementen op te zetten en voor te bereiden vanaf najaar 2020.

1e oproep: in september voor events tot 31/12/2020
2e oproep: in november/begin december voor events in 2021

Terugbetaalbaar voorschot:
60% van de kosten met een minimum van 25.000 euro en maximum 800.000 euro (beperkt tot niet-recupereerbare kosten en onvermijdbare facturen)
(Kost van 2% voor de steunaanvrager)

Voor wie?
Ondernemingen en VZW’s met een operationele exploitatiezetel in Vlaanderen

Voor welke evenementen?
Die plaatsvinden in het Vlaams of Brussels Gewest

Wanneer moet de ondernemer het voorschot terugbetalen?
Als het evenement doorgaat, moet de ondernemer het voorschot terugbetalen binnen de drie maanden na het event

Wanneer moet de ondernemer het voorschot NIET terugbetalen?
Het voorschot moet niet terugbetaald worden wanneer het evenement geannuleerd wordt omwille van de overheidsmaatregelen met betrekking tot COVID-19.

Enkele voorwaarden:
• Een groene score van CERM-scan kunnen voorleggen
• Rendabel business plan voorleggen
• Over voldoende financiering beschikken
• ...

Contacteer het kantoor gerust voor hulp bij deze aanvragen.

Plaats een reactie