Energiecrisis

We krijgen jammer genoeg steeds meer berichten binnen van cliënten die het zeer moeilijk krijgen door de huidige energiecrisis.
Cliënten die hard werken, maar geen positieve cijfers meer kunnen halen door de impact van de hoge energiekost.

Het feit dat we de komende jaren problemen gingen krijgen met energie is al langer geweten, maar bepaalde welgekende omstandigheden hebben de consequenties versneld en op korte termijn voor heel wat mensen ondraaglijk gemaakt.
We hopen dat de regering maatregelen neemt, maar zoals we allemaal weten, zal de oplossing niet alleen van de overheid komen.

Net zoals in tijden van COVID en andere crisissen in het verleden is het belangrijk om nuchter en realistisch naar uw zaak te kijken en zelf stappen te ondernemen.
Mensen die zwaar afhankelijk zijn van energie zullen zeer creatief moeten zijn en niet vasthouden aan gebruikelijke patronen.
Stel u de vraag waar u kosten kunt besparen, indien nodig bepaalde uitgaven uitstellen of schrappen en misschien zelfs tijdelijk uw productie of uw aanbod verminderen tot het meest essentiële of winstgevende.
Kijk echter ook vooruit en voorzie structurele oplossingen, zoals de installatie van ( bijkomende ) zonnepanelen, vervanging van energievretende machines, …
Ondernemers die dit reeds gedaan hebben, ondervinden nu veel minder impact van deze crisis.

Ik kan me voorstellen dat sommige mensen momenteel niet vooruit durven kijken, maar er is geen andere weg.
Neem uw zaak in handen en onderneem wat mogelijk / nodig is.

Weet dat uitstel / vrijstelling van sociale bijdragen nog steeds mogelijk is.
Weet dat er nog steeds een hoge investeringsaftrek geldt tot het einde van het jaar voor nieuwe investeringen. ( https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/investeringsaftrek )
Weet dat de overheid in bepaalde gevallen premies voorziet voor energiebesparende uitgaven. ( https://www.vlaanderen.be/subsidies-aan-ondernemingen-voor-energiebesparende-maatregelen )
Weet dat er naast de bank, nog manieren zijn om aan geld te raken. ( bvb. winwinlening, … ) ( https://www.pmv.eu/product/winwinlening/ )

Tracht ook bij deze crisis te kijken naar opportuniteiten en niet enkel naar problemen.
Grijp iedere mogelijke kans om uw onderneming positief te transformeren en klaar te maken voor de toekomst.
Net zoals bij vorige crisissen, zullen we deze ook weer overleven en er hopelijk zelfs beter en sterker uitkomen.
Vergeet niet dat een mens heel wat aankan en u er niet alleen voor staat.

Wij worden momenteel overspoeld met aanvragen en worden bezwaard door de overheid via vervroegde deadlines, maar ook wij zijn er om u bij te staan waar mogelijk.

Plaats een reactie