COOKIE DISCLAIMER

De MB-Boekhouding website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. De MB-Boekhouding website gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. De cookies stellen ons in staat informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten. Op basis hiervan kunnen wij onze diensten verbeteren en aanpassen aan de noden van onze bezoekers. Als je dat niet wil, kan je je browser zo instellen dat je tijdens het bezoek aan de MB-Boekhouding website geen cookies ontvangt. Het is wel mogelijk dat je de website dan niet meer optimaal kan gebruiken.

PRIVACY POLICY

MB-Boekhouding hecht belang aan Uw privacy.  Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens dienen te worden gegeven, moet U bij contact name of een bestelling wel Uw persoonlijke gegevens invullen. Deze informatie zal echter enkel worden gebruikt voor ons klantenbeheer.  Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht of medegedeeld.  De gebruiker kan zich kosteloos en op verzoek steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing.  Daartoe kan U zich per e-mail richten naar info@mb-boekhouding.be.

MB-Boekhouding kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website waarlangs U naar onze website gekomen bent, of waarlangs U die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor onze gebruikers.

De persoonlijke gegevens worden enkel wanneer nodig, en voor zolang als minimaal nodig is, veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.

AVG / GDPR

In navolging van de nieuwe privacy wetgeving die van kracht wordt op 25 Mei 2018, laat wij U hierbij weten enkel;

 1. Bij een bestelling naam, adres, telefoon en eventueel btw, bij de houden in onze database. Deze informatie is enkel en alleen bestemd voor de aanmaak van factuur en opvolging.
 2. Wij hebben geen interne of externe (ver)bindingen met derden tenzij ons IT kantoor.
 3. De nodige update’s werden nu al doorgevoerd ten einde deze opgeslagen informatie optimaal veilig te stellen.
 4. Als klant hebt u het recht op te vragen welke gegevens omtrent u in onze database staat opgeslagen (zijnde uw gegevens nodig om factuur aan te maken).
 5. Informatie wordt nooit gedeeld met derden, en mocht dit nodig blijken,  dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld.
 6. Bij het bezoeken van onze Facebook pagina en de eventuele verzamelde informatie bij dit bezoek, verwijzen wij u door naar de regelgeving van Facebook, gelet deze buiten ons bereik ligt.
 7. Bij bezoek aan onze website houden wij doelbewust geen informatie bij. Voor eventueel verzamelde informatie door WordPress verwijzen wij u door naar WordPress gezien dit buiten ons bereik valt.
 8. Gegevens worden niet langer bijgehouden dan wat de wet ons boekhoudkundig verplicht.
 9. Gegevens dewelke op papier staan worden steeds op een veilige manier bewaard.
 10. Heb je vragen omtrent de gegevens die wij bijhouden, wens je inzage, wens je deze te laten verwijderen?
  Neem dan schriftelijk contact op met MBB CommV, Brugse Steenweg 174 2-01 , B-9990 Maldegem, België, en laat weten wat U wenst.

Aangemaakt te Maldegem op 4/06/2018

WordPress privacy policy

Hiervoor verwijzen wij U door naar

De WordPress Privacy Policy pagina

DISCLAIMER VIRTUELE ASSISTENT

Op onze website staat een virtuele assistent die vragen kan beantwoorden rond juridische en fiscale aangelegenheden. Wij zijn zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de gebruikers van deze virtuele assistent. Echter kunnen wij niet garanderen dat deze informatie steeds actueel, foutloos of volledig is. Bijgevolg kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die de virtuele assistent geeft. Tevens kan er geen aansprakelijkheid ontstaan voor schade volgend uit onjuistheden, onvolledigheden of vertragingen in de aangeboden informatie.

De virtuele assistent kan hyperlinks, foto’s, video’s, of andere verwijzingen naar (niet-)commerciële inhoud bevatten. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van informatie van derden.

Daar de inhoud en vormgeving is ontwikkeld door accounton.io, kan de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan ons, onze licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ons en onze licentiegever mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.