Optimalisatie van verloning

In België heerst een hoge belastingdruk op loon.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Belg er een sport van heeft gemaakt om deze belastingen te optimaliseren.
De werkgever kan een werknemer ( of bestuurder ) op verschillende manieren verlonen.

Extralegale voordelen zijn daarbij een interessante optie, gezien de werknemer ( of bestuurder ) algemeen netto meer overhoudt via deze alternatieve verloning, dan door standaard het brutoloon te verhogen.

Bij een loonsverhoging met een nettoloonkost van € 100 voor de werkgever ( na verrekening vennootschapsbelasting ), houdt de werknemer slechts € 43,12 over.
( Gebaseerd op theoretische berekening bij veelvoorkomende gevallen )

We geven bij deze graag een overzicht mee van mogelijke alternatieve verloningsvormen en wat de werknemer ( of bestuurder in bepaalde gevallen ) netto overhoudt van een nettoloonkost van € 100 voor de werkgever.

U kunt terecht bij uw sociaal secretariaat bij vragen, maar ook wij zijn beschikbaar om u hierin te adviseren.

Plaats een reactie