Update coronamaatregelen

Jammer genoeg is er geen positieve evolutie in het COVID-verhaal, waardoor weer heel wat sectoren getroffen worden.

De overheid voorziet een aantal steunmaatregelen.
We wachten zelf nog op updates en meer info, maar bij deze herhalen we de bestaande maatregelen en sommen we de nieuwe, reeds gekende maatregelen op:

 

Uitstel van betaling van sociale bijdragen:

Voor alle kwartalen van 2020 alsook de regularisatiesupplementen van 2018 kan je nog uitstel aanvragen tot 15/12/2020.

Ter info: Wanneer een cliënt uitstel van betaling aanvraagt, stuurt het sociaal verzekeringsfonds nog steeds per kwartaal een vervaldagbericht.

Zo heeft de cliënt nog steeds de mogelijkheid om een betaling te storten indien men dit toch wenst.

 

Verdubbeling overbruggingsrecht

 • Verdubbeling overbruggingsrecht geldt voor de (volledige) maanden oktober en november (ook al geldt de verplichte sluiting voor 4 weken vanaf 19 oktober)
  • Alleenstaande 2.583,38 euro
  • Gezinslast 3.228,20 euro

 

 • Deze maatregel werd ingevoerd voor de horeca. We wachten nog op info of dit ook geldt voor de andere sectoren die nu verplicht moeten sluiten.
  We verwachten van wel, maar momenteel verwijst de sluitingsdatum in oktober nog naar 19/10/2020.

 

Relance-uitkering (overbruggingsrecht na heropstart)

 Tijdelijke maatregel ter ondersteuning van heropstart ( minimaal  1volledige kalendermaand verplicht gesloten tot 3 mei 2020 of langer )

Dit betreft de activiteiten die mogen hernemen na verplichte sluiting

 • Relance-uitkering voor juni, juli en augustus: omzetcijfer in Q2/20 moet 10% lager zijn dan Q2/19, niet te combineren met overbruggingsrecht in dezelfde maand
 • Relance-uitkering september: omzetcijfer Q2/20 moet 10% lager zijn dan Q2/20
 • Relance-uitkering oktober: omzetcijfer in Q3/20 moet 10% lager zijn dan Q3/20
 • Ook voor november en december kan de relance-uitkering aangevraagd worden, maar dit is nu nog niet mogelijk.

 

Overbruggingsrecht voor quarantaine en gesloten klas/school/kinderopvang 

Vanaf september kunnen zelfstandigen in volgende gevallen een beroep doen op het klassieke Overbruggingsrecht:
Opgelet
: dit is niet het corona-overbruggingsrecht (“tijdelijke crisismaatregel”), maar wel het klassieke overbruggingsrecht derde pijler (gedwongen onderbreking – gebeurtenis met economische impact).

Zelfstandigen in quarantaine geplaatst en

  • ​​​​​​​daardoor minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig moeten onderbreken.
  • Vereist: quarantaine-attest op eigen naam of op naam van persoon op zelfde adres ingeschreven.
 • Wanneer niet in aanmerking?
  • Zelfstandigen die verder van thuis uit werk kunnen organiseren
  • Zelfstandigen die omwille van niet-essentiële redenen wetens willens zijn afgereisd naar rode zone op ogenblik van vertrek

    Gesloten scholen/klassen/kinderopvang

 • Minstens 7 opéénvolgende kalenderdagen volledige onderbreking
 • Om in te staan voor zorg van kinderen ten gevolge van klas in quarantaine of sluiting school /kinderopvang
 • Voor kind van max 12 jaar, indien ouder, dan specifieke motivering vereist waarom ouder instaat voor zorg van kind
 • Zij dienen deze situatie van overmacht aan te tonen aan de hand van een bewijsstuk (beslissing van de directie van de school of beslissing van de kinderopvang).

Opgelet:

 • Vanaf 1 september vallen deze gevallen niet meer onder de tijdelijke crisismaatregelen (geen maanduitkering meer op basis van onderbreking korter dan een maand)
 • Onderbreking van 1, 2 3, of 4 weken: uitkering van  322,92 euro (zonder gezinslast) of 403,53 euro (met gezinslast) per periode van 7 opeenvolgende kalenderdagen.

–             Indien de zelfstandige gedurende 14 dagen zijn zelfstandige activiteit volledig moet onderbreken omwille van bovenvermelde redenen bedraagt de uitkering 807,05 euro (met gezinslast) en 645,84 euro (zonder gezinslast).

–             Indien de zelfstandige gedurende 7 dagen zijn zelfstandige activiteit volledig moet onderbreken omwille van bovenvermelde redenen bedraagt de uitkering 403,53 euro (met gezinslast) en 322,92 euro (zonder gezinslast).

–              Indien de zelfstandige gedurende minder dan 7 dagen zijn zelfstandige activiteit volledig moet onderbreken omwille van bovenvermelde redenen, is er geen recht op uitkering

 • Extra voorwaarden:
  • De afgelopen 4 kwartalen aangesloten zijn als zelfstandige in hoofdberoep of Meewerkend echtgenote
  • Tijdens de afgelopen 16 kwartalen minstens 4 kwartalen effectief bijdragen hebben betaald als zelfstandige in hoofdberoep of Meewerkend echtgenote.

 

 

Vlaams Beschermingsmechanisme (deze premie sluit aan bij de Hinder-, Compensatie- en Ondersteuningspremie)

 • Voor wie?
  • Bedrijven die tussen 1 augustus en 30 september hun omzet met 60% of meer zien dalen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

(het gaat om ondernemingen die open zijn, met uitzondering van de jaarlijkse sluitingsperiode)

  • De onderneming kwam in aanmerking voor de eerste compensatiepremie, of de hinderpremie (je moet deze premie niet hebben ontvangen, maar je moet wel voldoen aan de voorwaarden).
  • Dit omzetverlies kan je aantonen via dagontvangsten, geleverde prestaties of tijdsregistratie (controle mogelijk gedurende 5 jaar). Bij je steunaanvraag moet je een verklaring op eer indienen.
 • Bedrag
  • De premie bedraagt 7,5% van de omzet, exclusief BTW in de maanden augustus en september 2019 en is beperkt tot maximum 15.000 euro per onderneming.
  • Voor zelfstandigen in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen had tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 euro, én minder dan 80% tewerkgesteld als loontrekkende, wordt de premie gehalveerd.

Concreet betekent dit dat je dan een steun krijgt van 3,75% van de omzet, exclusief btw, in de maanden augustus en september 2019.

 • Aanvraag:

De aanvraag voor alle ondernemingen dient te gebeuren voor 15/11/2020.

 • Beperkingen:
  • Ondernemingen die regelmatig maaltijden aanbieden of traiteurszaken bedraagt de subsidie ook 7,5% van de omzet, excl. BTW, maar wordt het steunbedrag beperkt tot een maximum van 3000 euro .
  • Voor ondernemingen die werken met een geregistreerd kassasysteem (witte kassa) geldt de beperking van 3000 euro niet.
  • Ondernemingen die sinds de start van de coronacrisis nog steeds verplicht gesloten zijn, zoals de discotheken, vallen niet onder het toepassingsgebied van dit beschermingsmechanisme omdat zij nog steeds de dagpremie van 160 euro per dag kunnen krijgen.
 • Voorwaarde voor deze steun: uiterlijk op 24 augustus ‘geopend zijn’ ingevolge de coronamaatregelen (jaarlijks verlof telt niet mee)

 

 

Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme

Deze premie is voor alle ondernemingen die opnieuw verplicht gesloten zijn, of open zijn maar een zwaar omzetverlies hebben over de periode van 01/10 – 18/11.

Aangezien het een vervolg is op het Vlaams Beschermingsmechanisme, kan deze premie dus gecombineerd worden met de eerste premie.

 • Voor wie:
  • Ondernemingen met een omzetverlies van minstens 60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Keuze tussen:

 • Periode van 01/10 tot 15/11
 • Periode van 19/10 tot 18/11.
 • De onderneming kwam in aanmerking voor de eerste compensatiepremie, of de hinderpremie (je moet deze premie niet hebben ontvangen, maar je moet wel voldoen aan de voorwaarden).
 • Dit omzetverlies kan je aantonen via dagontvangsten, geleverde prestaties of tijdsregistratie. Ondernemingen die vorig jaar nog niet actief waren, tonen het omzetverlies aan op basis van een financieel plan.
 • Uitbaters van cafés en restaurants die in de periode 19/10 – 18/11 verplicht gesloten zijn, moeten geen omzetdaling aantonen.

Dit geldt niet voor ondernemingen waarvan de omzet in de dezelfde periode 2019 > 50% betrekking had op take away. Zij moeten wél een omzetdaling aantonen.

We wachten nog op info omtrent het feit dat nu meerdere sectoren opnieuw verplicht moeten sluiten.

 

 • Bedrag:

De steun bedraagt 10% van de omzet, excl. btw in de referentieperiode of een andere gelijkaardige periode. Voor zelfstandigen in bijberoep met een eenmanszaak bedraagt de premie 5%.

De maximale steun:

 • Periode 01/10 – 15/11:
  • € 11.250 voor ondernemingen met < 9 werknemers
  • € 22.500 voor ondernemingen met  10 werknemers of meer
 • Periode 19/10 – 18/11:
  • € 7.500 voor ondernemingen met < 9 werknemers
  • € 15.000 voor ondernemingen met > 10 werknemers
 • Aanvraag:
  • Deze premie kan je momenteel nog niet aanvragen.
  • Meer informatie vind je op de website van Vlaio.

Plaats een reactie