Update coronamaatregelen

Bij deze een reminder van het feit dat er nog steeds ondersteuningsmaatregelen bestaan voor diegenen die last ondervinden door COVID-19.

Zo is er o.a. de aanvullende compensatiepremie.
De deadline om de aanvraag te voldoen loopt bijna ten einde. ( Moet voor 15/08 gebeuren )
Gelieve de aanvraag tijdig in te dienen via de website van Vlaio via uw e-id en pincode ( https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-ondersteuningspremie ), of het kantoor hierover te contacteren indien u hier bijstand bij wenst.

De premie bedraagt 2.000 euro voor zelfstandigen in hoofdberoep of zelfstandigen in bijberoep met een beroepsinkomen > 13.998,78 euro
Daarnaast kunnen zelfstandigen in bijberoep (maximaal 80% tewerkgesteld als werknemer) met een beroepsinkomen tussen 6.996,89 euro en 13.998,78 euro een aanvullende compensatiepremie verkrijgen ten belope van 1.000 euro.

Hieronder vindt u de voorwaarden terug om aanspraak te kunnen maken op deze premie:
- U bent reeds in aanmerking gekomen voor het ontvangen van de hinderpremie of compensatiepremie

- Bij de heropstart of doorstartperiode ondervond u een daling van meer dan 60% van de omzet in 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019.
( Indien u in de betreffende periode in 2019 geen normale omzet realiseerde of nog niet actief was, dient u te vergelijken met een andere referentieperiode of het financieel plan )

o 1 maand vanaf de heropening (bij verplichte sluiting)
De referentiemaand begint te lopen vanaf:

18 april 2020 Doe-het-zelfzaken en tuincentra
20 april 2020 Dierenpensions/-hotels
4 mei 2020 Stoffenwinkels
11 mei 2020 Detailhandel
18 mei 2020 Contactberoepen (kapsalons en schoonheidssalons, pedicure, dierentrimsalons, ...)
Sportaccomodaties
Musea
Dierentuinen, ...
8 juni 2020 Horeca en toerisme
1 juli 2020 Wellnesscentra, met inbegrip van sauna’s
Casino’s en speelautomatenhallen
Pretparken en binnenspeeltuinen
Bioscopen
Publiek toegankelijke zwembaden
Feestzalen
Ook markten en kermissen kunnen terug georganiseerd worden.

o Periode 1 mei tot 31 mei (zonder verplichte sluiting)

- Er is een actieve bedrijfsvoering (effectief opnieuw gestart)

De hinder- en sluitingspremie van € 160 / dag:
Een sociaal verzekeringsfonds meldt dat sommigen deze niet of onterecht gekregen hebben.
Deze is afhankelijk van de activiteiten die in de KBO zijn opgenomen.
Mocht u daar problemen rond ondervinden, neemt u best contact op met Vlaio ( of met ons kantoor )
Bvb.
 Schoonheidspecialiste (96022):
Zij zijn opnieuw gestart vanaf 18 mei. Toch hebben veel schoonheidsspecialistes in hun KBO een extra nacebelcode 960403 (sauna, stoombaden, turkse sauna, ...) staan.
Gezien sauna’s langer verplicht moesten sluiten, bleef Vlaio de hinderpremie uitbetalen, wat voor een schoonheidsspecialiste niet terecht is.
Zij kunnen aan Vlaio de teveel betaalde premies terugstorten. Als er een controle komt moeten zij immers kunnen aantonen dat zij over een eigen fysieke sauna beschikken.
( Neem contact op met het kantoor bij vragen hierover)

Overbruggingsrecht – aangepaste verlenging juli en augustus

Welke zelfstandigen?
• Volle uitkering: Zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgeno(o)t(e) / bijberoep op N-3 > 13.993,78 euro/ student-zelfstandige en art. 37 op N-3 > 13.993,78 euro
• Halve uitkering: bijberoep en student-zelfstandigen op N-3 > 6.996,89 en < 13.993,78, gepensioneerden op N-3 > 6.996,89 euro en art. 37 op N-3 > 6.996,89 euro en < 7.330,52 euro

In welke situaties?
• Zelfstandigen getroffen door sluitingsmaatregelen: automatisch recht juli en augustus.
Opgelet:
o Zelfstandigen onder Ministerieel Besluit van 23/3/2020: vanaf 8 juni vallen heel wat sectoren niet meer onder deze sluitingsmaatregelen
o ‘Gedwongen sluiting’ indien nog tot 31/8 verplicht gesloten.
Bijvoorbeeld A) Dancing, activiteiten georganiseerd voor >200 personen + B) zelfstandigen wiens activiteiten afhankelijk zijn van A).
• Zelfstandigen niet meer getroffen door sluitingsmaatregelen, op voorwaarde van onderbreking minstens 7 opéénvolgende dagen in de maand
Nieuw:
o Objectieve elementen voor te leggen: gedwongen onderbreking = onmiddellijk gevolg van Covid-19
o Meer bepaald: daling inkomsten, daling activiteiten, daling reserveringen, stijging aantal annuleringen, onderbroken leveringen, daling verkoop
o Opgelet: uitkering juli / augustus kan niet voor periode van jaarlijkse vakantie of men moet bewijzen dat onderbreking uitzonderlijk gelinkt is aan Covid-19
o Opgelet: onderbreking mag niet louter en alleen ingegeven zijn door beperkingen ten gevolge van maatregelen rond social distancing.
• Volgende situaties worden beoogd:
o Zelfstandigen wiens activiteiten afhankelijk zijn van de sectoren die wel opnieuw mogen opstarten, maar voor wie de opstart traag verloopt.
Bijvoorbeeld: leveranciers aan horeca, waarbij de omvang van activiteiten zeer afhankelijk is van de heropstart van deze sectoren. Men dient dan objectieve elementen bij te voegen die de band van afhankelijkheid aantonen die een normale heropstart verhinderen.
o Zelfstandigen die de voorbije maanden hun rentabiliteit zagen kelderen naar aanleiding van Covid-19 en die in juli / augustus hun activiteiten niet kunnen hernemen op leefbare manier. Dan duidelijk aan te tonen: verderzetten activiteiten nog niet rendabel en zelfs verlieslatend.
o Zelfstandige die arbeidsgeschikt is, maar in quarantaine geplaatst na hoog risico contact met besmet persoon en activiteiten moet onderbreken. Dan attest quarantaine te bezorgen.

De uitkering
• Volle uitkering: 1.291,69 / met persoon ten laste 1.614,10
• Halve uitkering: 645,85 / met persoon ten laste 807,05

Opmerking:
• Voor de sluitingsmaatregelen: hiervoor raadplegen wij lijst (in bijlage) NACE-codes in het groen.

Welke zelfstandigen?
• Zelfstandigen die heropstarten na verbod of beperking zelfstandige activiteiten in kader van Covid-19. Zonder voorwaarde 7 dagen onderbreking.
• Voor zelfstandigen, helpers, meewerkende echtgeno(o)t(e) en primo-starters en student-zelfstandigen (op N-3 > 13.993,78 euro)
• Niet voor bijberoepers en gepensioneerden (uitzondering: bijberoep op N-3 > 13.993,78 euro komt wel in aanmerking).

In welke situaties?
Cumulatieve voorwaarden:
1. Zelfstandige activiteit op 3/5/2020 nog onder sluitingsmaatregelen, opgelegd door MB 23/3/2020. Voorbeelden, te controleren op basis van lijst (in bijlage) NACE-code in het rood:
o Horeca, non-food detailhandel (uitgezonderd doe-het-zelf en tuincentra: heropenden al in april 2020)
o Markten (zowel klassieke marktkramer als verkoper gebraden kip, ijskar, foodtruck)
o Kappers en schoonheidsspecialisten
o Opgelet: nachtwinkels komen niet in aanmerking, hetzelfde geldt voor zelfstandigen die overbruggingsrecht hebben genoten omwille van onderbreking van minstens 7 dagen (bijvoorbeeld immo en vrije beroepen).
2. Vanaf 4/5/2020 mag zelfstandige activiteit worden heropgestart zonder beperkingen.
Voorbeelden:
o Kapper mag herstarten vanaf 18 mei: mogelijk uitkering juni
o Restaurant mag herstarten vanaf 8 juni: mogelijk uitkering juli
o Vanaf 1/7 mag cultuursector weer aan de slag: mogelijk uitkering juli

3. In Q 2020/2 ten opzichte van Q 2019/2: omzetverlies of vermindering van bestellingen van minstens 10 %
o Op basis van objectieve elementen, bij voorkeur attest/ereverklaring boekhouder
o Mogelijk controles achteraf
4. De zelfstandige geniet in dezelfde maand niet reeds een uitkering overbruggingsrecht.

De uitkering
• Volle uitkering: 1.291,69 euro / met persoon ten laste 1.614,10 euro

Het overbruggingsrecht en de relance-uitkering kan aangevraagd worden via uw sociaal verzekeringsfonds.
Indien u ook hier bijstand bij wenst, kan u contact opnemen met het kantoor

Plaats een reactie