Verhoogde kostenaftrek laadpalen is dan toch niet te combineren met investeringsaftrek

Een van de opvallendste maatregelen uit een nieuw voorontwerp van de ministerraad betreft de in 2021 ingevoerde verhoogde kostenaftrek van 200 % voor het installeren van laadstations voor elektrische auto’s.
Het wetsontwerp brengt op dat punt zowel goed als slecht nieuws.
De minister heeft eind 2021 verklaard dat de nieuwe verhoogde kostenaftrek in principe te combineren is met de investeringsaftrek.
De vraag werd toen gesteld of, op grond van de bestaande wetgeving, de investeringsaftrek de facto niet uitgesloten is in dergelijke gevallen.
Misschien om discussies op dat punt te vermijden, wordt de wet nu aangepast.
Een cumul van de verhoogde kostenaftrek en de investeringsaftrek wordt expliciet uitgesloten (aanpassing art. 64quater lid 2, 2e streepje WIB 92).

200 % kostenaftrek is drie maanden langer van toepassing
Nog m.b.t. de verhoogde aftrek voor laadstations is er wel goed nieuws te signaleren.
Volgens de huidige regelgeving bedraagt het percentage van de aftrek 200 % tot eind 2022.
Voor installaties die gebeuren tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024 valt het aftrekpercentage terug op 150 %.
De regering is nu bereid om rekening houden met het feit dat de leveringen van laadstations grote vertragingen ondervinden door de verstoringen in de internationale aanleveringsketens.
Heel wat bedrijven die ruim op tijd een bestelling geplaatst hebben, worden nu geconfronteerd met het vooruitzicht dat de laadpaal pas in 2023 geleverd zal worden, waardoor ze de aftrek van 200 % mislopen.
De periode waarin dat percentage van 200 % geldt, wordt daarom verlengd tot 31 maart 2023.
Ondernemingen krijgen dus drie maanden langer de tijd.
Het percentage van 150 % kostenaftrek is dus van toepassing vanaf 1 april 2023.
Het voorontwerp ligt nu bij de Raad van State.

bron: Wolters Kluwer

Plaats een reactie